del?rsrapporter

Sterk vekst i Embedded Value i 2009

Styrene i H?land Sparebank og Setskog Sparebank signerte 25. februar 2010 avtale og felles plan om sammenslutning (fusjonsplan).

I henhold til Oslo B?rs’ l?pende forpliktelser pkt 12.1 skal H?land Sparebank sende en orientering
til Oslo B?rs om at sparebanken oppfyller vilk?rene for opptak til b?rsnotering.

Orienteringen f?lger vedlagt.

Source: Millistream

Similar Posts