valutasp?rsm?l

Sterk vekst og resultatfremgang i Bank Norwegian

a8

Bank Norwegian fortsetter den positive utviklingen.
Konsernresultatet etter skatt utgjorde 21,8 millioner kroner i andre kvartal, sammenlignet med 18,5 millioner kroner i 1. kvartal 2011. Resultatfremgangen forklares hovedsakelig av utl?nsvekst.
Bank Norwegian opplever sterk utl?nsvekst, tiltagende vekst i utstedte kredittkort, samtidig med ?kt l?nnsomhet. Resultatfremgangen underst?ttes ogs? av forbedret kostnadseffektivitet og stabil utvikling i kredittkvalitet.
Bankens innskuddsportef?lje ?kte sterkt i 2. kvartal, samtidig som banken utstedte sitt f?rste senior obligasjonsl?n. Likviditetsposisjonen ble ytterligere styrket i kvartalet.
Banken er godt kapitalisert, med en konsolidert kjernekapitaldekning p? 12,0 % og en kapitaldekning p? 13,3 %.
Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente, forbruksl?n, refinansiering og ?Norwegian-kortet?, alt distribuert gjennom internett.

Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har en kundemasse p? 124.900 kunder, fordelt p? 16.200 l?nekunder, 37.900 innskuddskunder og 70.800 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For ytterligere informasjon, se del?rsrapport og investorpresentasjon for 2. kvartal 2011 som ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx?y=2011
For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
www.banknorwegian.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy