Finans

Sterkt resultat og lavere nedskrivninger enn ventet

KPI steg med 0,2 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Det var prisoppgang p? elektrisitet inkludert nettleie som bidro mest. Fra januar 2009 til januar 2010 steg KPI med 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg med 2,3 prosent i samme periode.
Konsumprisindeksen (KPI) var 127,1 (1998=100) i januar 2010 mot 124,0 i tilsvarende m?ned i 2009. Det tilsvarte en tolvm?nedersvekst p? 2,5 prosent i januar 2010, mot 2,0 prosent m?neden f?r. Tolvm?nedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,3 prosent i januar 2010, mot 2,4 prosent m?neden f?r.
KPI opp 0,2 prosent
Konsumprisene steg med 0,2 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Det var elektrisitetsprisene inkludert nettleie som bidro mest, med en ?kning p? 11,6 prosent. B?de kraftpriser og nettleie steg kraftig. Betalt husleie og beregnet husleie for selveierne viste ogs? oppganger, med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. Husleiereguleringsloven har v?rt under gradvis avvikling og den endelige avviklingen fra 1. januar 2010 var en medvirkende ?rsak til ?kningen i husleiene. Prisene p? drivstoff og sm?remidler steg med 2,5 prosent fra desember til januar. P? tobakk steg prisene med 5,8 prosent i samme periode, noe som m? ses i sammenheng med avgifts?kninger. KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg med 0,1 prosent, og avgifts?kninger bidro dermed isolert sett til ? trekke KPI opp med 0,1 prosentpoeng.
Prisene p? kulturelle tjenester steg med 2,1 prosent, og det var s?rlig ?kningen i tv-lisensen som bidro til oppgangen. Egenbetaling for SFO steg noe siden forrige m?ling i august, mens egenbetaling for barnehage steg marginalt. Se egen artikkel om egenbetaling i barnehage.
Tilbudsaktivitet p? kl?r og skot?y bidro til ? dempe oppgangen i KPI fra desember til januar. Prisene her falt med 8,6 prosent. Det var ogs? tilbudsaktivitet p? m?bler, innrednings- og dekorasjonsartikler, der prisene falt med 5,7 prosent i samme periode. Prisene p? flyreiser falt med 17,4 prosent og bidro ogs? til ? dempe oppgangen. Det ble ogs? notert prisnedgang for matvarer, der de aller fleste av varegruppene falt i pris. Prisene p? b?ker falt ogs?.
Konsumprisene opp 2,5 prosent siste tolv m?neder
KPI steg 2,5 prosent fra januar 2009 til januar 2010. De viktigste bidragene til tolvm?nedersveksten kom fra betalt husleie og beregnet husleie, samt vedlikehold og reparasjon av bolig. Betalt husleie og beregnet husleie for selveierne steg med henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Andre viktige faktorer bak oppgangen var prisene p? drivstoff og sm?remidler, som steg med 13,6 prosent de siste tolv m?neder. Matvareprisene steg med 2,5 prosent i samme periode, mens prisene p? tjenester tilknyttet fritid og kultur steg med 6,8 prosent.
Prisene p? flyreiser falt 18,4 prosent fra januar 2009 til januar 2010 og bidro til ? dempe tolvm?nedersveksten i KPI.
Elektrisitetspriser bak oppgang i tolvm?nedersveksten
Tolvm?nedersveksten i KPI steg med 0,5 prosentpoeng, fra 2,0 prosent i desember 2009 til 2,5 prosent i januar 2010. Det viktigste bidraget til oppgangen kom fra prisutviklingen p? elektrisitet inkludert nettleie. Prisene p? elektrisitet inkludert nettleie ?kte med 11,6 prosent fra desember 2009 til januar 2010, mens de sank med 3,0 prosent i tilsvarende periode ?ret f?r. En annen faktor bak oppgangen i tolvm?nedersveksten er utviklingen i prisene p? kl?r og skot?y, som viste lavere prisfall fra desember til januar ved dette ?rsskiftet sammenlignet med forrige.
Tolvm?nedersveksten i KPI-JAE falt 0,1 prosentpoeng, fra 2,4 prosent i desember 2009 til 2,3 prosent i januar 2010.
Konsumprisindeksen. 1998=100
http://www.ssb.no/kpi/

Similar Posts