valutasp?rsm?l

Stor eiendomstransaksjon i Bergen – Vital kj?per Statoils kontor

og er den st?rste eiendomstransaksjonen i Bergen s? langt i ?r.
Transaksjonen vil bli gjennomf?rt fredag 30. september 2011.
– Vital EiendomsFond ?nsker ? benytte sine investeringsmidler rettet mot de best lokaliserte kontor- og n?ringsobjektene. Sandslihaugen 30 vil utgj?re et meget attraktivt tilskudd til fondet. Eiendommen fremst?r som attraktiv i markedet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy