valutasp?rsm?l

Stor interesse for seniorl?n

2 av 3 nordmenn mener det er greit at foreldre tar opp seniorl?n mot ? pantesette deler av boligen sin. L?neproduktet Litt Extra kan v?re en god m?te ? forvalte boligformuen p? for mange eldre, samtidig som det gir mer ?konomisk frihet i pensjonisttilv?relsen.
65 prosent av den norske befolkning synes det er greit at foreldre tar opp l?n mot ? pantsette deler av boligen sin. Det viser en unders?kelse Perduco har gjennomf?rt for KLP. Det er flest personer i Finnmark, Oslo og Rogaland som synes dette er uproblematisk. Personer bosatt i S?r-Tr?ndelag og Telemark plasserer seg i den andre enden av skalaen.
L?neproduktet Litt Extra er en l?neavtale som frigj?r en del av sparekapitalen du har bundet i boligen, samtidig som du er sikret ? kunne bo i boligen resten av livet. Det er p? grunn av denne tryggheten at KLP valgte ? tilby Litt Extra til personer fylt 60 ?r over hele landet.

– Vi mener dette l?neproduktet kan v?re en god m?te ? forvalte boligformuen p? for mange eldre, samtidig som det gir mer ?konomisk frihet i pensjonisttilv?relsen, sier avdelingsleder Torgeir Gustafson i KLP Banken.
– Vi opplever stor interesse for seniorl?net Litt Extra. V?re informasjonsm?ter har v?rt veldig godt bes?kt og siden lansering i 2007 har vi l?nt ut ca 335 millioner kroner.
Unders?kelsen viser ogs? at 79 prosent tror yngre generasjoner i fremtiden kommer til ? etterlate seg mindre i arv enn det eldre generasjoner gj?r i dag. Personer bosatt i Sogn og Fjordane, Nordland, Buskerud og Aust-Agder er mest i p?standen om at de yngre vil etterlate mindre arv.
4 av 10 nordmenn svarer at de er interessert i et rente-og avdragsfritt l?n med pant i boligen, som uansett garanterer at de kan bli boende i boligen til de d?r.
Unders?kelsen bygger p? et representativt utvalg p? 1900 personer i den norske befolkningen.
Seniorl?net Litt Extra
Produktet er rettet mot personer over 60 ?r som har opparbeidet formue i egen bolig.
Med Litt Extra kan du:

F? utbetalt et st?rre engangsbel?p, m?nedlige utbetalinger eller en kombinasjon.
L?ne uten ? betale renter eller avdrag s? lenge du bor i boligen.
L?ne med pant i egen bolig samt ha livsvarig rett til ? bo i boligen.
F? skattefradrag for p?l?pte, ikke-betalte renter.
Beholde eierskapet til boligen og f? glede av verdistigningen i boligmarkedet
N?r som helst avslutte l?neforholdet.

For mer informasjon kan du kontakte:
Torgeir Gustafson, Avdelingsleder KLP Banken, tlf 93 45 28 48
Ole Jacob Frich, Kommunikasjonsdirekt?r KLP, tlf 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy