?konomi

Stor tilflytting til KLP

KLP kan vise til gode resultater og sterk vekst for f?rste kvartal 2014. Kvartalet har v?rt preget av
stor tilflytting av nye kunder til selskapet, noe som reflekteres i regnskapet etter f?rste kvartal.
Verdijustert avkastning etter f?rste kvartal endte p? 1,4 prosent. Aksjer, oml?psobligasjoner
og hold-til-forfall obligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
– For ansatte i offentlig sektor og v?re kunder er det viktig ? vise at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
100.000 nye medlemmer til KLP
I f?rste kvartal har et stort antall kunder flyttet til KLP fordi Storebrand og DNB Livsforsikring har trukket seg fra markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP vil i l?pet av 2014 motta i alt 48
kommuner som nye kunder. I tillegg er det hittil inng?tt avtale med 48 bedrifter med offentlig tjenestepensjon.
– Denne tilflyttingen har et betydelig omfang, og representerer en av de st?rste tilstr?mmingene av nye medlemmer til KLPs pensjonsordninger noen sinne. KLP m?ter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus p? verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.
Samlet f?r KLP en vekst p? n?r 20 milliarder kroner i premiereserver. Det gir KLP n?rmere 100 000 nye medlemmer, hvorav 15 000 er pensjonister. Ved utgangen av kvartalet var 88 000 medlemmer flyttet fra DNB og Storebrand til KLP.
– KLP har bygget opp gode systemer og selskapet er i rute for ? ta veksten i pensjonister knyttet til tilflytting. Dette skjer uten at vi ?ker bemanningen tilsvarende. Det betyr i praksis at kostnadene kan fordeles p? flere, og at KLP kan ta ut ytterligere stordriftsfordeler i ?rene som kommer, sier Thornes.
God soliditet
Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en forvaltningskapital p? 421 milliarder kroner, hvorav en stor del av veksten kan tilskrives flytting av nye kunder til KLP. Forvaltningskapitalen knyttet til
livsforsikring viser en vekst i kvartalet p? 21,1 milliarder kroner og utgj?r 360,7 milliarder kroner. Selskapets soliditet vurderes som tilfredsstillende i forhold til balansens sammensetning og r?dende markedsforhold.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for f?rste kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 1Q-2014
Verdijustert kapitalavkastning 1,4 prosent
Bokf?rt avkastning 0,9 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 4 612 millioner kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 3 117 millioner kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 421 milliarder kroner
For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Heidi Finskas   #KLP   #TEPCO   #Toyota Motor Group