Storebrand investerer 750 millioner i europeisk klimaobligasjon

Storebrand-konsernet har investert 750 millioner svenske kroner i en Climate Awareness Bond utstedt av European Investment Bank, EIB. Obligasjonen l?per i 7 ?r og er den st?rste klimaobligasjon som EIB har utstedt i svenske kroner i ?r.

? Gjennom investeringen gir vi Storebrands pensjonskunder i Sverige tilgang til en klimasmart plassering med god avkastning, sier Andreas Hälldahl, leder for svenske renter i Storebrand Kapitalforvaltning.
EIB er en av verdens st?rste l?ngivere til prosjekter som h?ndterer klimaforandringer. Climate Awareness Bonds er en m?te for EIB ? f? inn penger fra investorer for ? kunne finansiere prosjekter innenfor fornybar energi og utvikling av energieffektivitet.
Denne investeringen inneb?rer at Storebrand-konsernet aktivt g?r inn og st?tter klimaarbeidet i Europa, noe som er i tr?d med Storebrands m?l om ? v?re i front p? b?rekraftige investeringer. Med denne investeringen viser konsernet at det g?r an ? arbeide proaktivt med dette ogs? p? obligasjonssiden.
? Vi merker at det er ?kende interesse for v?r b?rekraftsstrategi, som omfatter s? mye mer enn bare aksjeinvesteringer. Dette er et tydelig eksempel p? hvordan vi aktivt bidrar til ? lede
en klimaomstilling, snarere enn bare ? tilpasse oss endringene som vil komme, sier Stina Billinger, leder for b?rekraft i Storebrand.
Lenke til EIBs pressemelding.
BILDETEKST:
?KT INTERESSE FOR B?REKRAFT: ? Vi merker at det er ?kende interesse for v?r b?rekraftsstrategi. Denne investeringen er et tydelig eksempel p? hvordan vi aktivt bidrar til ? lede en klimaomstilling, sier Stina Billinger, leder for b?rekraft i Storebrand. (Foto: Dan Coleman)

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Authors

Related posts

Top