Marked

Storebrand lanserer ny kunde- og markedstilpasset konsernorganisering

– Storebrand gjennomf?rer n? offensive tiltak for ? n? m?let om ? bli best p? sparing til pensjon og tilpasse oss endringer i markedet. I dag offentliggj?r jeg en ny konsernorganisering som skal styrke oss i strategigjennomf?ringen, sier konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad.

Det er fire overordnede m?lsettinger med den nye konsernorganiseringen:
? Skille virksomhet i vekst og virksomhet med garantier
? Styrke kundeorienteringen
? Etablere nordiske ansvarsomr?der
? En enklere organisering med f?rre overleveringer og et vesentlig lavere kostnadsniv?
Endringene trer i kraft fra 27. juni. Innen 1. november skal ny konsernorganisering p? alle organisasjonsniv?er v?re implementert.
Ny konsernorganisering og to nye ledere
– Gjennom endringene blir tyngdepunktet i konsernledelsen rettet mot virksomhet i vekst og preget av nordiske mandater. P? den m?ten underbygger organisasjonsendringen strategien v?r, sier Grefstad.
Den nye konsernledelsen ser ut som i illustrasjonen over.
Inn i konsernledelsen kommer to nye ledere. Hege Hodnesdal (41) blir leder for Forsikring. Hodnesdal er sivil?konom fra BI og kommer i dag fra stillingen som leder for kundeservice i Forsikring. Hun startet sin karriere som konserntrainee i Storebrand og har hatt ledende stillinger innenfor ulike omr?der i konsernet. Se CV her.
Staffan Hansén (47) blir leder for den nye enheten Sparing. Hansén er utdannet innenfor samfunns?konomi fra ?bo Akademiet og har gjennomf?rt doktorgradsstudier ved Finnish Doctoral Program in Economics (FDPE) og Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer fra stillingen som Verkställande Direktör i SPP Livförsäkring AB. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger i og utenfor konsernet. Se CV her.
– Jeg er glad for ? f? inn Staffan Hansén og Hege Hodnesdal i konsernledelsen. Dette er dyktige personer som har vist seg som viktige endringsagenter, en egenskap som blir viktig i tiden fremover, sier Grefstad.
Leder for Kapitalforvaltning, Hans Aasn?s, og leder for Forsikring, Gunnar Rogstad, trer ut av konsernledelsen og slutter i Storebrand. Storebrand takker for innsatsen og den verdiskapningen de har v?rt med ? bygge opp i konsernet. Truls Nergaard trer ogs? ut av konsernledelsen, men vil fortsette som leder for banken og rapportere til Staffan Hansén i den nye enheten Sparing.
Konsernledelsen i Storebrand vil fra i dag best? av f?lgende omr?der og ledere:
? Konsernsjef Odd Arild Grefstad.
? ?konomi og finans og Forretningsst?tte ledes av henholdsvis Lars Aa. L?ddes?l og Heidi Skaaret, og f?r nordiske mandater.
? Kundeomr?de Norge og Sverige ledes av henholdsvis Robin Kamark og Sarah McPhee. I tillegg til marked, eCommerce og salg vil disse enhetene ogs? f? ansvaret for innovasjon, konsept- og produktutvikling.
? Sparing ledes av Staffan Hansén og samler bank, fond og kapitalforvaltningsvirksomheten.
? Forsikring ledes av Hege Hodnesdal og utvides til ? ha et nordisk mandat.
? Garantert pensjon ledes av Geir Holmgren og samler all garantert virksomhet i Norge og Sverige.
Lysaker, 27. juni 2013
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jon Berge   #Sampo Plc   #Statens Vegvesen