Marked

Storebrand reduserer CO?-eksponeringen i sine investeringer ? 19 selskaper ekskluderes

Som et resultat av den siste b?rekraftsanalysen av energisektoren ekskluderes 19 selskaper med eksponering mot kull og oljesand fra alle Storebrands investeringer.

? Dette gj?r vi for ? redusere fossil- og CO?-eksponeringen og sikre langsiktig stabil avkastning, sier Christine T?rklep Meisingset, leder for b?rekraftige investeringer i Storebrand.
? Om de uttalte klimam?lene blir virkelighet, blir disse ressursene verdil?se rent ?konomisk, men det er ogs? slik at de ikke bidrar til en b?rekraftig utvikling i den utstrekning og den takt vi ?nsker oss. Eksponeringen mot fossile brensler er en av n?ringslivets viktigste utfordringer, og for oss er det helt sentralt ? jobbe m?lrettet for ? ta v?r del av ansvaret, fortsetter Meisingset.
Storebrand og SPP (Sverige) har ett av Nordens st?rste og mest erfarne team for b?rekraftsanalyser og jobber systematisk for ? sikre at de selskapene de investerer i, endrer seg i takt med en b?rekraftig utvikling.
Trygt og l?nnsomt for kunden
? N? tar vi kravene til neste niv?, for aktivt ? redusere v?r eksponering mot de mest CO?-intensive selskapene. Det inneb?rer at 19 selskaper med eksponering mot kull og oljesand ekskluderes fra samtlige investeringer. Vi utfordrer hele tiden v?r egen modell og hever suksessivt kravene for ? ?ke takten i den b?rekraftige utviklingen, sier Meisingset, og legger til:
? Hos oss i Storebrand har vi ingen egne etiske fond, her gjelder de samme h?ye kravene uansett selskaper og bransjer. Kunden kan alts? kjenne seg trygg p? at uansett hvordan de velger ? spare i v?re produkter, s? gjelder de samme h?ye kravene.
Som en konsekvens av de ?kte kravene ekskluderes alle direkte kullprodusenter i energisektoren (MSCI All Countries), som utgj?r 13 selskaper. I tillegg ekskluderes de seks oljeselskapene som er tyngst eksponert mot oljesand, og dermed er st?rst om viser produksjon og reserver under ett.
Totalt har Storebrand ekskludert 177 selskaper og 32 land fordi de bryter selskapets minimumsstandard for b?rekraftige investeringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy