?konomi

Storebrand setter ned l?nerenten

01-04-2014 09:25 Storebrand Storebrand setter ned l?nerenten og tilbyr en av markedets beste betingelser p? boligl?n.

Storebrand setter ned l?nerenten og tilbyr en av markedets beste betingelser p? boligl?n.
Storebrand har som ambisjon ? v?re den beste banken for kunder med tjenestepensjonsordning i
selskapet. For disse kundene tilbyr n? Storebrand en nominell rente p? 3.45 % for l?n over 2 millioner, innenfor 75 % av boligens verdi.
– Vi mener det er et riktig tidspunkt ? sette ned renten for v?re kunder. Lavere rentekostnader gir mulighet for ?kt sparing til pensjon for dem som ?nsker det, sier Truls Nergaard, administrerende direkt?r i Storebrand Bank.
For ?vrige kunder tilbys en nominell rente p? 3.65 % over 2 millioner, innenfor 75 % av boligens verdi.
Boligl?n for unge
Storebrand tilbyr en egen boligl?nsrente for unge kunder under 34 ?r. Boligl?n for unge har en nominell rente p? 3.40 % uavhengig av l?nebel?p, innenfor 85 % av boligens verdi.
– Med dette produktet ?nsker vi ? tiltrekke oss unge boligl?nskunder i langt st?rre grad. Denne gruppen, som gjerne er i etableringsfasen, er opptatt av et renteniv? det er mulig ? betjene i hverdagen. Det ?nsker vi ? tilby, fortsetter Nergaard.
De nye rentesatsene gjelder fra 1. april for ny kunder og 30. mai for eksisterende kunder.
– Med dette renteniv?et fastholder vi v?r posisjon som en ledende tilbyder av banktjenester i markedet, med til enhver tid konkurransedyktig utl?nsrente, avslutter Nergaard.
Se v?re prislister for fullstendig informasjon

Kontaktpersoner:
Truls Nergaard, adm.dir i Storebrand Bank, mobil 916 02 270
Hanne Gudding, kommunikasjonssjef i Storebrand, mobil 924 27 413

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy