Marked

St?rre tap i sikte

25-05-2013 09:07 Lindorff AS Norsk ?konomi g?r godt, men vi kan st? overfor litt mer krevende tider fremover. B?de n?ringslivet og de private husholdningene opplever n? stigende mislighold, noe som ?ker risikoen for tap og konkurser.

Norsk ?konomi g?r godt, men vi kan st? overfor litt mer krevende tider fremover. B?de n?ringslivet og de private husholdningene opplever n? stigende mislighold, noe som ?ker risikoen for tap og konkurser.

For f?rste gang etter finanskrisen, har vi de to siste kvartalene sett en ?kning av norske husholdningers mislighold. I samme periode har andel husholdninger med h?y gjeldsbelastning ?kt kraftig, samtidig som husholdningenes egenkapitalandel er redusert.
Misligholdet er ogs? stigende innenfor n?ringslivet. Denne utviklingen har vi sett en stund, men det er f?rst n? den begynner ? vise seg i konkursstatistikken. Vi vet at sammenhengen mellom oppbyggingen av mislighold og fremtidige tap er sterk, og vi f?lger derfor misligholdsutviklingen n?ye. Historisk har vi sett at den ?konomiske utviklingen og tapsrisikoen er syklisk, og er derfor ikke overrasket over veksten.
Det er usikkert hvor raskt veksten i mislighold vil komme, siden dette avhenger av konsumentenes likviditetsutvikling. En viktig driver for norske konsumenters atferd er boligprisene. Erfaringsmessig gir en knekk i boligprisene konsekvenser for konsumet av varer og tjenester. Konkurstrenden er n? brutt, og vi ser et ?kende antall konkurser igjen. En negativ utvikling i boligprisene vil kunne resultere i flere konkurser innen detaljhandel og tjenestesektoren.
Innenfor husholdningene ser vi en endring i skyldnerstrukturen. Tapene skjer n? stadig oftere innen h?yinntektsgrupper og for personer som historisk sett har v?rt gode betalere. Trenden med ?kende mislighold ved ?kt alder fortsetter ogs?, og forsterkes kraftig i siste periode. For de yngre er utviklingen omvendt, her ser vi en konsistent nedgang.
Om Lindorff
Lindorff ble sitftet i Norge i 1898, og har utviklet seg til bli et av de ledende selskaper innen sin bransje i Europa. Lindorff Group er i dag representert i 11 land og har over 2600 ansatte. Vi tilbyr tjenester innen hele verdikjeden av betalingsoppf?ling og relaterte tjenester.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy