DK

Stort overskud i R?dovre Kommune

R?dovre Kommune gik ud af 2013 med et mindreforbrug p? 49,5 mio.kr. Det skyldes f?rst og fremmest, at hele organisationen har holdt igen for at undg? ?konomiske sanktioner fra staten. Mindreforbruget er ikke g?et ud over serviceniveauet, der er blevet fastholdt.
?Selvom vi brugte flere penge end budgetteret p? flere store serviceomr?der, som f.eks. hj?lp til handicappede og andre voksne med s?rlige behov, g?r vi ud af 2013 med et stort overskud. Det skyldes, at der er blevet holdt igen i hele organisationen for at undg? ?konomiske sanktioner fra staten. Det er flot g?et, og medarbejderne fortjener stor ros. Det betyder s? samtidigt ogs?, at vi ikke f?r behov for at bruge de sanktionsv?rn, som var lagt ind i budgettet?, siger borgmester Erik Nielsen.
De penge, der ikke er blevet brugt i 2013, overf?res til service og nybyggeri i 2014 eller bliver brugt p? at styrke kommunens kassebeholdning.
?Det er en stor tilfredsstillelse, at vi kan l?gge penge tilbage i kassen, uden at det er g?et ud over serviceniveauet. Vi skal gl?de os over, at vi har en robust ?konomi i R?dovre. En kommune skal ikke v?re en bank, men det er vigtigt, at vi har noget at st? imod med, n?r de uforudsete udgifter kommer. Kommunalbestyrelsen har f.eks. tidligere besluttet at nedrive en daginstitution, der var angrebet af svamp, og opbygget en helt ny institution. Den slags kan kun lade sig g?re, fordi vi har en solid kassebeholdning?, siger Erik Nielsen.
P? trods af det store mindreforbrug varsler borgmesteren allerede nu, at han forventer, at der kommer besparelser i 2015.
?Kommunalbestyrelsen har en god tradition for at tage de sv?re beslutninger og udvise ?konomisk ansvarlighed i rette tid. Budgettet for 2015 er ikke lagt endnu, men vi kan allerede nu se, at vi f?r ?konomiske udfordringer de kommende ?r, hvis vi vel at m?rke ikke tilretter ?konomien. En robust ?konomi er naturligvis foruds?tningen for, at vi kan bevare R?dovre som en st?rk velf?rdskommune med en god folkeskole, tryg ?ldrepleje og hj?lp til dem, der har behov for det. Derfor bliver vi n?dt til at konsolidere kommunens ?konomi i de kommende ?r. Effektiviseringer kan ikke g?re det alene ? vi kommer ogs? til at opleve besparelser?, siger Erik Nielsen.
De ?konomiske udfordringer skyldes bl.a., at R?dovre Kommune ligesom mange andre kommuner har st?rkt stigende udgifter til bl.a. medfinansiering af sygehusene og udsatte b?rn og voksne.
Det gr?nne m?l ikke n?et
Det ?konomiske regnskab er suppleret af et gr?nt regnskab, som opg?r forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledning fra kommunens bygninger og k?ret?jer. R?dovre Kommune indgik i 2013 en klimakommuneaftale og forpligtede sig dermed til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 procent hvert ?r frem til 2017. CO2-udledningen blev i 2013 reduceret med 1,2 procent i forhold til 2012.
?Det g?r den rigtige vej, men m?let er ikke n?et – s? det m? vi g?re bedre fremover. ?rsagen er, at den planlagte fjernvarmeudbygning i de kommunale bygninger i 2013 blev udsat til 2014 ? det betyder rigtigt meget for udledningen af CO2. Forvaltningen forventer derfor, at der kommer en reduktion af CO2-udledningen p? over tre procent i 2014?, siger Erik Nielsen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy