DK

Strong growth for MyNewsdesk: First Quarter sales increase by 63%

I det f?rste leve?r har ABT-fonden (Anvendt Borgern?r Teknologi) uddelt 378 millioner kroner til projekter indenfor is?r sundhedsomr?det og regionerne.
Det fremg?r af rapporten over fondens f?rste leve?r, som netop er blevet offentliggjort p? www.abtfonden.dk

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er tilfreds med ABT-fondens f?rste ?r, men ser samtidig gerne, at der i ?rene fremover bliver mere fokus p? kommunerne og den service, som kommunerne leverer til borgerne.

“Det er oplagt, at vi fokuserer endnu mere p? ny teknologi og innovation i kommunerne lige nu, hvor krisen betyder, at vi skal holde udgifterne i det offentlige i ro. Jeg h?ber derfor, at vi kan oms?tte de bedste af vores projekter til implementeringsprojekter i alle landets kommuner. Herudover h?ber jeg, at der kommer flere ans?gninger om projekter p? de store kommunale serviceomr?der som folkeskolen og det specialiserede socialomr?de. Ogs? her skal vi afpr?ve potentialerne for at l?se opgaverne bedre og mere effektivt.”

Form?let med fonden p? 3 milliarder kroner er at finde nye m?der at bruge teknologi p? i den offentlige sektor. Det er vigtigt ikke mindst fremover, n?r der om f? ?r g?r flere ?ldre ud af arbejdsmarkedet end der kommer unge ind.

“Jeg opfordrer alle til at t?nke med, s? vi kan hj?lpe med at s?s?tte gode projekter med fokus p? at frig?re tid for offentlige ansatte. For vi m? holde fast i, at nogle arbejdsopgaver skal l?ses p? andre m?der, hvis vi vil fremtidssikre vores velf?rdssamfund, selvom vi bliver f?rre til at l?se opgaverne.”

ABT-fonden modtog i 2009 over 300 ans?gninger og igangsatte 43 konkrete projekter, der gennemf?res rundt omkring i b?de statslige, regionale og kommunale institutioner. I ?rsrapporten kan du finde artikler om nogle af projekterne, og alle 43 projekter beskrives kort. Projekterne anviser en r?kke sp?ndende m?der til at l?se opgaverne i den offentlige sektor mere effektivt og frig?re arbejdskraft ? til gavn for borgere og medarbejdere.

Se ?rsrapporten fra ABT-fonden her

Similar Posts