del?rsrapporter

STYRETS GODKJENNELSE AV ?RSREGNSKAPET 2009

MELDEPLIKTIG HANDEL BLANT

Den 25. mars 2010 er det gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsider i DiaGenic ASA.

H?kon S?ter?y, som er arbeidende styreleder i DiaGenic ASA, har i dag gjennom sitt selskap Investor Corporate AS rullert en Total Return equity Swap (TRS) avtale som omfatter 135.000 aksjer. Pris per aksje ved inng?else av avtalen er NOK 3,20, utl?psdato er satt til 25. mai 2010, og pris ved avtalens slutt er satt til NOK 3,22 per aksje. Etter disse transaksjonene eier S?ter?y direkte og indirekte 1.178.668 aksjer, samt 229.801 frittst?ende tegningsretter (warrants), i tillegg til de 135.000 aksjene som inng?r i TRS avtalen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: +47 95939918
E-mail: [email protected]

A to już wiesz?  IBM lanserer mobil finansieringsapp for sine partnere - Rapid Financing? Mobile app

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy