b?rs

Styringskomiteen i Badger Explorer prototype prosjektet godkjenner boretesten i Brumunddal

Oslo kommune ringer med EDB ErgoGroup

Oslo kommune har inng?tt en avtale med EDB ErgoGroup om
leveranse av fast- og mobiltelefonitrafikk. Avtalen er to?rig og har en
forventet samlet verdi p? om lag 75 millioner kroner.

“Oslo kommune er en av de st?rre norske innkj?perne av denne type tjenester, og
for EDB ErgoGroup er avtalen et viktig fundament for ? utvikle nye mobile
tjenester for alle v?re kunder”, sier Terje Mj?s, konsernsjef i EDB ErgoGroup.

Oslo kommune har i dag om lag 15.000 abonnement med mobiltelefoni, og antallet
mobilabonnementer forventets ? vokse i takt med at nye mobile tjenester tas i
bruk i tjenesteproduksjonen. For eksempel forventes det ?kt bruk av mobile
enheter som PDA-er for ? kunne lette arbeidet i pleie- og omsorgssektoren.

” Mobilitet kan gi store muligheter til ? forbedre kommunale tjenester, samtidig
som det forenkler hverdagen for de ansatte. Men med ?kt bruk kommer ogs? ?kte
kostnader. Med denne avtalen er Oslo kommune godt forberedt – ved ? sikre seg en
kostnadseffektiv avtale som ogs? gir stor forutsigbarhet”, sier Terje Mj?s.

Som en del av leveransen har kommunen intensjoner om gradvis ? fase over
fasttelefoni fra gamle hussentraler til IP-telefoni. EDB ErgoGroup drifter
allerede i dag Oslo kommunes sentralbordl?sning, kjent som 02180. Som en del av
den nye avtalen skal det ogs? utvikles en ny l?sning for frav?rsmarkering p?
mobilen, slik at sentralbordet lettere kan se hvem som er tilgjengelig og hvem
som er opptatt.
Telenor er underleverand?r i avtalen. Avtaleperioden er to ?r med opsjon p?
forlengelse i ett pluss ett ?r.

For n?rmere informasjon:
Torgeir Kristiansen, informasjonssjef EDB ErgoGroup, tel: +47 901 27 909

Om EDB ErgoGroup
EDB ErgoGroup ASA er et av Nordens ledende IT-selskaper med om lag 10 000
ansatte og en ?rlig omsetning p? n?rmere 13 milliarder kroner. Selskapet er
notert p? Oslo B?rs med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet b?de i
det norske og svenske markedet og totalt fordelt p? 135 kontorer i 16 land
verden rundt.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy