Privat?konomi

Svikter syriske flyktninger

a8

Regjeringen foresl?r ? redusere antallet syriske FN-kvoteflyktninger til Norge fra 1.000 til 500.
– Norge tar allerede imot for f? av de millioner av syrere som er p? flukt. At regjeringen stenger d?ra for 500 syriske flyktninger fremst?r sm?lig, b?de i Norge og internasjonalt, sier Rune
Arctander, assisterende generalsekret?r i FN-sambandet.

Svekket innsats for FNs tusen?rsm?l

Regjeringen foresl?r ? kutte 50 mill i posten som g?r til arbeidet med ? fremme FNs tusen?rsm?l, kutter 50 mill til FNs utviklingsprogram UNDP og 25 millioner til Verdens matvareprogram WFP.
– Med to ?r igjen f?r FNs tusen?rsm?l skal v?re oppn?dd er det bekymringsverdig at regjeringen kutter penger til FN-organisasjonene som skal gj?re jobben, sier Arctander
– Utenriksminister Brende sier han vil avskaffe global fattigdom. Da m? innsatsen ?kes og ikke svekkes slik regjeringens budsjettforslag legger opp til, avslutter Rune Arctander.
Regjeringen foresl?r flere kutt p? ulike poster i Utenriksdepartementets budsjett og kanaliserer 563 mill av disse til flyktningtiltak i Norge som kan regnes som utviklingshjelp.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy