DK

Swedbank Danmark – Swedbank has no exposure to Amagerbanken

Licensgodkendelse markerer den anden nye base i Europa for Northern Trust Global Investments, nu hvor de effektuerer europ?isk v?kststrategiLONDON og STOCKHOLM, 7. februar 2011 ? Northern Trust (Nasdaq: NTRS) meddelte i dag, at de har modtaget godkendelse fra Finansinspektionen (det svenske finanstilsyn) og UK Financial Services Authority (det britiske finanstilsyn) til at tilbyde produkter og tjenesteydelser inden for portef?ljeforvaltning til investorer i hele den nordiske region direkte fra deres kontor i Stockholm.
Denne meddelelse f?lger kort efter nyheden om, at Northern Trust Global Investments Ltd (NTGI), Northern Trusts internationale portef?ljeforvaltningsgren, vil tilbyde l?sninger til portef?ljeforvaltning til klienter i hele Benelux-regionen (Belgien, Holland og Luxembourg) fra Northern Trusts kontor i Amsterdam. Det st?tter portef?ljeforvalterens fortsatte forpligtelse til videre udvikling af deres forretning i hele Europa, Mellem?sten og Afrika.
“For at tjene vores klienters behov bedst er vi n?dt til at st?tte dem p? deres hjemmemarkeder”, udtalte John Krieg, administrerende direkt?r for NTGI i Europa, Mellem?sten og Afrika. “Northern Trust har en lang historie med at arbejde med nogle af de mest avancerede institutionsfonde og investeringschefer i Norden, som for eksempel AP7. Denne lokale ekspertise vil st?tte os, efterh?nden som vi bringer vores markedsf?rende, globale produkter og tjenesteydelser inden for investeringsforvaltning til regionen og udbygger NTGI’s fodspor”.
Northern Trusts kontor i Stockholm ?bnede i september 2009 for at tilbyde produkter og tjenesteydelser inden for portef?ljeforvaltning til deres nordiske klienter s? t?t p? deres hjemmemarked som muligt. Northern Trust tilbyder relations- og kundechefer, som taler de skandinaviske sprog.
“Vi er begejstrede over nu at kunne tilbyde l?sninger til portef?ljeforvaltning ud over vores eksisterende tjenesteydelser inden for depot- og fondsforvaltning, direkte til de nordiske investorer fra vores kontor i Stockholm”, udtalte Madeleine Senior, administrerende direkt?r for Northern Trust i den nordiske region. “NTGI’s tilstedev?relse i Stockholm vil g?re os i stand til fortsat at st?tte vores klienters unikke, regionale krav med et bredere udvalg af l?sninger”.
I mere end 10 ?r har NTGI tilbudt l?sninger til portef?ljeforvaltning til klienter i hele EMEA fra deres kontor i London. Disse omfatter en lang r?kke aktive, passive og kvantitative investeringsl?sninger, herunder likvide og fastforrentede investeringer, indeksreguleret og aktiv aktieforvaltning og alternative investeringer. De forvalter portef?ljer for virksomheders og offentlige pensionsfonde, landeformuefonde, forsikringsselskaber, velg?rende organisationer, centralbanker og andre kvalificerede professionelle investorer. NTGI’s voksende, verdensomsp?ndende r?kkevidde har resulteret i 643,6 milliarder amerikanske dollars i globale portef?ljer under forvaltning per 31. december 2010, og de har klienter fra mere end 40 lande.Kontaktperson for EMEA:
Camilla Greene
+44 (0) 207 982 2176
[email protected]
Kontaktperson for USA, Canada og APAC:
John O?Connell
+1 312 444 2388
[email protected]
Om Northern Trust
Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) er en f?rende udbyder af investeringsforvaltning, portef?ljeserviceydelser og finansieringsforvaltning, bankl?sninger og formuestyring til selskaber, institutioner og velhavende enkeltpersoner verden over. Northern Trust, et finansielt holdingselskab baseret i Chicago, har kontorer i 18 amerikanske stater og 16 internationale kontorer i Nordamerika, Europa, Mellem?sten og Asien-Stillehavsregionen. Per 31. december 2010 havde Northern Trust portef?ljer i depot p? 4,1 billioner amerikanske dollars og portef?ljer under investeringsforvaltning p? 643,6 milliarder amerikanske dollars. I mere end 120 ?r har Northern Trust vundet anerkendelse som en branchef?rende virksomhed, n?r det g?lder kombination af exceptionel service og ekspertise med innovative produkter og teknologi. For yderligere oplysninger henvises der tilwww.northerntrust.com.
Northern Trust Corporation, hoveds?de: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 USA, registreret som aktieselskab med begr?nset h?ftelse i USA
Northern Trust Company, London-filialen (reg.nr. BR001960), Northern Trust Global Investments Limited (reg.nr. 03929218) og Northern Trust Global Services Limited (reg.nr. 04795756) er autoriseret og reguleret af Financial Services Authority (det britiske finanstilsyn).
Materialet i og alt tilknyttet materiale, som der tages adgang til via denne kommunikation, er kun rettet mod kvalificerede modparter og professionelle klienter, og private investorer b?r ikke f? disse distribueret eller s?tte deres lid til dem. For markeder i Asien-Stillehavsomr?det er det kun rettet mod institutionelle investorer, ekspertinvestorer og professionelle investorer, og private investorer b?r ikke s?tte deres lid hertil.
Northern Trust (Guernsey) Limited, Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited og Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited er autoriseret af Guernsey Financial Services Commission.
Northern Trust International Fund Administrators (Jersey) Limited og Northern Trust Fiduciary Services (Jersey) Limited er reguleret af Jersey Financial Services Commission.
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited og Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited er reguleret af Central Bank of Ireland.
Northern Trust Global Services Limited har en filial i Holland, som er autoriseret og reguleret af De Nederlandsche Bank i Holland.
Northern Trust Global Services Limited har en filial i Luxembourg, som er autoriseret og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Northern Trust Luxembourg Management Company S.A. er reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Northern Trust Global Services Limited driver forretning i Abu Dhabi som et repr?sentationskontor, licensnummer 13/238/2008, som er autoriseret og reguleret af Central Bank of the United Arab Emirates.
The Northern Trust Company driver forretning i Canada som Northern Trust Company, Canadas filial, som er en autoriseret udenlandsk bankfilial under bankloven (Canada). Tjenesteydelser relateret til formueforvaltning i Canada leveres af det helejede datterselskab Northern Trust Company, Canada, et autoriseret forvaltningsselskab under loven om forvaltnings- og l?neselskaber (Canada). Indskud hos Northern Trust Company og deres koncern- og datterselskaber er ikke forsikret af Canada Deposit Insurance Corporation.
Northern Trust Company driver forretning i Australien som en udenlandsk, autoriseret institution med begr?nset virksomhedsomr?de (udenlandsk ADI) og er reguleret af Australian Prudential Regulation Authority.Northern Trust Company o o f Hong Kong Limited er et v?rdipapirselskab reguleret af Securities and Futures Commission.
Northern Trust Company har en filial i Singapore, som er en udenlandsk engrosbank reguleret af Monetary Authority of Singapore.
Northern Trust Company har en filial i Kina reguleret af China Banking Regulatory Commission.
Northern Trust Global Investments Japan, K.K. er reguleret af Japan Financial Services Agency.
Northern Trust Global Services Ltd (UK) filial i Sverige er autoriseret af Financial Services Authority og omfattet af regulering af Finansinspektionen.

Similar Posts