?konomi

Ta m?tet med banken – hvor du vil

Ta m?tet med banken – hvor du vil
01-07-2014 07:15 Nordea Bank Norge ASA S? lenge du har nett kan du v?re hvor du vil n?r du snakker med bankr?dgiveren din om de viktige tingene. Mer enn 90 prosent av de som har hatt nettm?te med Nordea sier at de absolutt vil gj?re det igjen.

S? lenge du har nett kan du v?re hvor du vil n?r du snakker med bankr?dgiveren din om de viktige tingene. Mer enn 90 prosent av de som har hatt nettm?te med Nordea sier at de absolutt vil gj?re det igjen.
Nordea har kontorer p? mer enn 90 steder i landet, men for mange er det likevel langt ? reise inn til et kontor for ? f? r?d fra banken sin. Fler og fler av Nordeas bankkunder tar n? m?tet med r?dgiveren via nett.
Dette er godt nytt for kundene, sier konserndirekt?r i privatmarkedet, Randi Marjamaa. Hun forteller at mange bruker disse m?tene for ? snakke om l?n og boligkj?p, men at de ogs? er gode anledninger for ? snakke om viktige ting som pensjon og sparing.
– Vi er en av de f?rste bankene som har dette tilbudet. Brukertester viser at kundene som m?ter oss p? denne m?ten synes det er befriende ? kunne m?te banken der de vil, n?r de vil. Ikke alle har mulighet til ? ta seg fri fra jobben for ? m?te opp i banken og ta et m?te. Et nettm?te trenger ikke ta mer enn en halvtime, og er mye mer verdifullt enn en telefonsamtale. P? denne m?ten gj?r vi det enklere for kundene ? snakke med oss om de viktige tingene, sier Marjamaa.
Hun forteller at kundene har gitt positive tilbakemeldinger p? hvor mye de f?r ut av et nettm?te.
Hvordan foreg?r et nettm?te?
Et nettm?te foreg?r ved at en bankr?dgiver og kunde snakker sammen over telefon mens r?dgiveren viser kunden en presentasjon via PC-en. Kunden trenger ingen spesiell programvare for ? delta i nettm?tet. – Erfaring viser at nettm?tene er vel s? gode som de fysiske m?tene, og at kunden i st?rre grad prioriterer ? bruke tid p? noe de f?r skj?v litt foran seg, som for eksempel sparing til pensjon, sier Randi Marjamaa.
I Danmark og Finland, hvor nettm?ter ble introdusert i 2013, er mer enn 13 prosent av alle kundem?ter i banken et online m?te.
Vil du ha et nettm?te med Nordea?
Et nettm?te med Nordea kan bookes av alle mellom kl. 0800-22.00 hver dag p? telefon 06001. Nettm?ter kan brukes b?de av deg som er kunde av banken i tillegg til deg som vurderer ? bli kunde i Norde, og er for b?de bedrift- og privatkunder.

A to już wiesz?  Slik bruker du feriepengene smart

Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy