DK

TARGIT s?tter fokus p? Nordtyskland

Energitilsynet har fastsat nye krav til de 93 selskaber, der driver det danske elnet. Kravene begr?nser selskabernes indt?gtsmuligheder, og de skal medvirke til at sikre effektivitet i sektoren.

Samlet set skal elnetselskaberne reducere deres indt?gtsrammer med 117 mio. kroner i 2011. Det svarer til knap to procent af selskabernes nuv?rende indt?gtsramme p? ca. syv mia. kroner. Med de nye krav har Energitilsynet siden 2007 sammenlagt reduceret indt?gtsrammerne for de danske elnetselskaber med 359 mio. kroner.

Derudover er elnetselskabernes indt?gtsrammer blevet reduceret med i alt 15,1 mio. kr. i ?rene 2008-2010 p? grund af for mange str?mafbrud.

Der er stor forskel p? kravene til de enkelte selskaber. De otte mest effektive f?r ikke reduceret deres indt?gtsrammer, mens de resterende selskaber har f?et p?lagt at effektivisere i forhold til deres nuv?rende situation.

Indt?gtsrammerne er indf?rt i 2004, fordi elnetselskaberne ikke er udsat for konkurrence. Energitilsynets regulering efterligner derfor det konkurrencepres, der ville v?re p? et marked med flere udbydere. Sigtet er, at selskaberne drives effektivt og har fokus p? at holde antallet og l?ngden af str?mafbrud nede.

De reducerede indt?gtsrammer d?mper udviklingen i den elpris, som brugerne betaler ? men kun i mindre grad. Prisen afg?res i h?jere grad af markedspriserne p? den nordiske elb?rs Nordpool og af afgifter og moms.

Vicedirekt?r Finn Dehlb?k, Energitilsynets sekretariat, siger:

?Det er vigtigt, at landets elnet drives effektivt. Vores ?rlige sammenligning af elnetselselskaberne bidrager til, at de har ?get fokus p? b?de omkostninger og kvalitet. Det kommer forbrugere og virksomheder til gode i sidste ende.?
http://www.forbrug.dkPressekontakt
Hanne Arentoft
72 26 80 20

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Amagerf?lledvej 56
2300 K?benhavn S
Danmark

Similar Posts