valutasp?rsm?l

Tarja Salonen ny sjef for Semantix i Finland

Tarja Salonen blir ny landssjef i Finland for spr?kbedriften Semantix. Hun har til n? v?rt administrerende direkt?r i oversettingsbedriften Done, som nylig er kj?pt opp av Semantix.
? Jeg ser frem til ? f? v?re med p? ? utvikle Nordens st?rste spr?kbedrift. Markedet for spr?ktjenester er i kraftig vekst, og det inneb?rer mange muligheter for Semantix, sier Tarja Salonen.
Tarja Salonen begynte hos Done Information i 2005, f?rst som salgssjef og senere som administrerende direkt?r. F?r det arbeidet hun i over ti ?r som salgssjef og omr?desjef for utvikling av programvare. Tarja Salonen er utdannet sivilingeni?r i industriell ?konomi.
Semantix? oppkj?p av Done Information var et ledd i en ytterligere forsterkning av tilbudet p? det finske og det nordiske markedet. Gjennom oppkj?pet ble Semantix Finland, med en omsetning p? cirka 9 millioner euro, en av de st?rste oversettingsleverand?rene p? det finske markedet.
? Jeg er sv?rt glad for ? f? en landssjef med s? stor salgserfaring og evne til ? levere b?de gode resultater og h?y kundetilfredshet, sier Anders Uddfors, konsernsjef hos Semantix.
Oppkj?pet av Done Information f?lger trenden med konsolidering av markedet for spr?ktjenester, der Semantix har en aktiv og sentral rolle. Semantix har ogs? overtatt tre andre virksomheter det siste ?ret: INK Norge, Tamarind og AAC Globals avdeling for konferansetolking. Siden 2006 har Semantix mer enn doblet sin omsetning.
Semantix er Nordens ledende spr?kbedrift med tjenester innenfor oversetting, skriving, spr?koppl?ring og tolking. Selskapet har et nettverk av 6 500 oversettere, tolker og spr?kkonsulenter og tilbyr spr?ktjenester p? alle spr?k. Semantix har seks kontorer i Sverige, tre i Norge og fire i Finland. Semantix eies av private equity-selskapet Litorina.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy