DK

TDC A/S Kvartalsrapport Del?rsrapport januar – marts 2010

Den 6. maj 2010 blev der afholdt ordin?r generalforsamling i EgnsINVEST Ejd.,
Tyskland A/S.

Generalforsamlingen tog ?rsberetningen til efterretning og ?rsrapporten for
2009 blev godkendt.

Til bestyrelsen i selskabet blev Per Wraa, Knud Lomborg og Thorkild Steen
S?rensen genvalgt.

P? det konstituerende bestyrelsesm?de blev Per Wraa genvalgt til formand og
Knud Lomborg genvalgt som n?stformand i selskabet.

Der var genvalg til selskabets revisor Ernst & Young, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.

Bestyrelsens forslag til vedt?gts?ndringer i selskabet blev enstemmigt
vedtaget.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejd.,Tyskland

Certified Adviser er Advizer.

Kontakt vedr. ovenst?ende kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S:
Per Wraa – 30 55 39 88

Direkt?r i EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S:
Thorkild Steen S?rensen – 76 25 01 46

eller

Advizer
Morten Kristensen – 70 22 50 33

Source: Millistream

Similar Posts