Revisjon

Terra Forsikring investerer i risikostyring og beslutningsst?tte

Det nye soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, er et s?kalt fullharmonisert regelverk for E?S-omr?det som skal innf?res i norske lover. Reglene skal gi ?kt beskyttelse for forsikringstakerne, samt bedre stabiliteten i finansmarkedene.
Avtalen mellom Terra Forsikring og SAS Institute gjelder programvare som dekker de analyser og rapporter som kreves for ? v?re i tr?d med det nye regelverket. Med systeml?sningen SAS Risk Management for Insurance h?ndteres standardberegninger for regelverkets kvantitative krav, samt st?tte for den s?kalte ORSA rapporteringen. Arbeidet underst?ttes ved ? automatisere store deler av prosessen, og gir full sporbarhet og den p?krevede dokumentasjon.
– Avgj?rende ? utvikle bedre interne prosesser
Terra Forsikring, som er et heleid datterselskap i Terra-Gruppen, er en av de st?rste akt?rene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. De har arbeidet med tilpasning til Solvens II-regelverket siden 2008.
– Reglene er like for alle forsikringsselskaper uavhengig av st?rrelse, og for oss som er en relativt liten virksomhet internasjonalt er det avgj?rende at vi ogs? evner ? utvikle bedre interne prosesser som en f?lge av Solvens II. Erfaringen s? langt er at vi kan bruke kunnskap og innsikt fra prosjektet b?de til helhetlig utvikling av selskapet og ned p? produktutviklingsniv? i de enkelte avdelingene, sier Hans Olav H?iby i Terra.
Hans Olav H?iby er Risk Manager i Terra og prosjektansvarlig for forsikringsselskapets arbeid med Solvens II. Han opplever regelverket b?de som en krevende lovp?lagt oppgave og en mulighet for forretningsutvikling i selskapet.
– ?kt fokus p? risikostyring f?rer ogs? til ?kt oppmerksomhet fra toppledelsen p? hvordan datakvalitet og analyse kan bidra til forretningsmessige fordeler. Resultatene fra risk kalkuleringene og aggregeringene gir oss bedre grunnlag og kvalitativ st?tte for strategiske beslutninger.
S?kte mer enn en teknisk l?sning
SAS Institute har erfaring med ? bist? en lang rekke selskaper i ? innfri regulatoriske krav.
? Gjennom avtalen med Terra styrker SAS Institute sin posisjon som partner for forsikringsbransjen. Vi har over 30 ?rs erfaring innen den finansielle sektoren og over 3100 finansielle kunder over hele verden. ? sikre bedre styringsinformasjon og tilgjengelighet av viktige virksomhetsdata, er sv?rt viktig p? alle niv? i forsikringsselskapene for ? kunne drive effektivt og styre optimalt. Vi ser frem til ? bruke v?r kunnskap for ? hjelpe Terra med ? bli solvent i henhold til kravene fra EU og norske myndigheter, sier K?re Nyg?rd som er administrerende direkt?r i SAS Institute.
Ogs? H?iby understreker verdien av ? ha samarbeidspartnere med erfaring fra tilsvarende prosjekter.
– Da vi valgte SAS Institute som samarbeidspartner, var det avgj?rende at leveransen inneholdt mer enn kun en teknisk l?sning. Vi opplever at SAS kan mye, og det er viktig for et lite selskap som Terra at partnerne v?re har helhetsforst?else for utfordringene vi skal l?se, avslutter H?iby.
For ytterligere informasjon:
Wenche Nielsen, Markedsdirekt?r SAS Institute AS
[email protected], Mobil: + 47 472 73 066
Om Terra
Terra-Gruppen er b?de et finanskonsern og en bankallianse. Terra-Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukter for bank. Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjon?rene er ogs? hoved distribut?rer av finanskonsernets produkter og tjenester og utgj?r en samlet kundemasse p? om lag ?n million kunder. Terra-bankene har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens m?l er at banken skal beholde og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet. Terra Forsikring er et av produktselskapene i Terra-Gruppen, og tilbyr b?de skade og livsforsikring. Se ogs? www.terra.no.
Om SAS Institute i Norden og Baltikum
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11 000 ansatte og 50 000 kunder i 127 land, og er ledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics l?sninger. Selskapet har opparbeidet en sterk posisjon i Norden og Baltikum og bist?r over 1300 kunder fra kontorer i Oslo, Stavanger, K?benhavn, Skanderborg, Stockholm, Helsinki, Riga og Vilnius.
Siden 1976 har SAS Institute gitt kundene muligheten til ? ta riktigere beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter. SAS Institute er den eneste leverand?ren som fullt og helt integrerer datavarehus, analyse og l?sninger for Business Analytics, slik at du f?r ny og overordnet kunnskap ut av din virksomhets data.
Se ogs? www.sas.com, eller respektive lands hjemmesider: www.sas.com/norway, www.sas.com/denmark, www.sas.com/sweden, www.sas.com/finland eller www.sas.com/estonia
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ben Jerry   #Ole Herredsvela   #Storsenter Norges   #Storsenter Om