Finans

The reorganization in Ruric continues

SpareBank 1 Nord-Norge legger ut et ?pent ansvarlig l?n p? 100
millioner kroner med innbetaling 15. desember 2009 og forfall 15.
desember 2019, med tilbakekj?psrett for l?netaker 15. desember 2014.
Tilrettelegger for l?net er SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1
Nord-Norge Securities. L?net har en flytende rente p? 3 mnd Nibor +
2,40 % de f?rste 5 ?rene, med step-up til 3 mnd + 3,15 % den neste 5
?rs-perioden dersom l?net l?per videre. Form?let med l?neopptaket er
refinansiering av et ansvarlig l?n som har innfrielsesrett i februar
2010.
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konserndirekt?r finans Rolf Eigil Bygdnes +47 905 19 774

Similar Posts