Revisjon

Ti ?r med etikk

03-12-2012 10:57 KLP KLP feirer i disse dager ti ?r med ansvarlige investeringer. Hvert halv?r siden 1. desember 2002 har vi offentliggjort KLP-listen med utelukkede selskaper. Ett nytt selskap blir ekskludert per desember.

KLP feirer i disse dager ti ?r med ansvarlige investeringer. Hvert halv?r siden 1. desember 2002 har vi offentliggjort KLP-listen med utelukkede selskaper. Ett nytt selskap blir ekskludert per desember.
KLP har hatt sin halv?rlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Ett nytt selskapsnavn kommer p? listen over ekskluderte selskaper: Shikun & Binui Ltd som er involvert i oppf?ring av folkerettsstridige boliger i ?st-Jerusalem. KLP har ikke hatt investeringer i selskapet siden det ikke inng?r i de indekser eller investeringsunivers som KLP normalt investerer i. Selskapet ble utelukket fra Statens pensjonsfond ? Utland tidligere i ?r.
95 ekskluderinger p? 10 ?r
Det er n? ti ?r siden KLP etablerte etiske kriterier for alle sine investeringer. I desember 2002 ble den f?rste KLP-listen offentliggjort. Blant annet kjente navn som Nestlé, Unilever, Coca-Cola og KIA Motors sto p? listen den gang. Siden da har det kommet mange nye navn p? listen og mange selskaper har ogs? forbedret sin praksis slik at de er investerbare igjen. Totalt 95 selskaper har v?rt utelukket i l?pet av de ti ?rene. To selskaper har v?rt utelukket i hele perioden. Dette gjelder landmineprodusenten Singapore Technologies og oljeselskapet Chevron.
Eurosif ? den europeiske bransjeorganisasjonen for ansvarlige investeringer ? kartlegger hvert andre ?r hvordan kapitalen i Europa forvaltes. I 2002 var det kapital tilsvarende 1349 milliarder kroner som var gjenstand for etiske eksklusjoner. I dag er tallet 28 079 milliarder kroner, noe som tilsvarer nesten 28 prosent av all europeisk kapital til forvaltning.
? Dette er en formidabel utvikling. Det har skjedd en stor forandring i l?pet av disse ti ?rene. I dag er det vanskelig for investorer ? forsvare investeringer i selskaper som produserer ulovlige v?pen eller beg?r menneskerettighetsbrudd. Det er veldig positivt at flere investorer velger ? bruke et s? viktig og sterkt virkemiddel som utelukkelse n?r det er n?dvendig, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
– De pengene vi forvalter er pensjonsrettighetene til mer en halv million nordmenn, det vil si dine og andres penger og da er det ikke likegyldig hvordan vi forvalter disse, sier hun.
Mange selskaper har tatt tak i de kritikkverdige forholdene, ryddet opp og s?ledes kommet inn i varmen igjen. I l?pet av de ti ?rene har dette v?rt tilfelle for 43 selskaper.
– Vi ser at arbeidet vi og andre investorer gj?r har gitt resultater n?r store internasjonale selskaper som Coca-Cola, Marriott og Siemens har endret atferd. Uttrekk er ett av flere virkemidler og dette viser at det p? lang sikt nytter ? f? til endringer selv om vi i en internasjonal sammenheng er en liten eier, sier Bergan.
Fakta
KLP har n? ekskludert 64 selskaper fra sine investeringsportef?ljer. 15 selskaper er ekskludert p? grunn av menneskerettighetsbrudd, 3 som f?lge av brudd p? arbeidstagernes internasjonale rettigheter og 11 som f?lge av grove milj?synder. I tillegg er 19 selskaper ekskludert p? grunn av v?penproduksjon, og 17 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen er per i dag ekskludert p? grunn av korrupsjon.
For mer informasjon, se klp.no, blogg.klp.no eller kontakt:

Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller [email protected]
R?dgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Heidi Finskas:
45 88 04 60 eller e-post: [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich i KLP:
90 91 55 23 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy