Finans

Tid for handling i klimapolitikken – 18.februar

Valgkomitéen i Norske Skog foresl?r Alexandra Bech Gj?rv, Einar J. Greve og Helge Evju som nye medlemmer av styret i Norske Skog.

Valgkomitéen har ogs? lagt frem forslag p? nye kandidater til bedriftsforsamlingen og valgkomitéen.

– Det er en enstemmig valgkomité som st?r bak forslagene. De foresl?tte kandidatene vil styrke Norske Skog i en meget krevende tid for selskapet. Jeg er ogs? tilfreds med at forslagene medf?rer en ytterligere forbedring av den samlede kvinneandelen i Norske Skogs styrende organer, sier valgkomitéens leder Tom Ruud.

Styret
Valgkomitéen foresl?r at Eivind Reiten gjenvelges som styreleder, og at Gis?leMarchand velges som ny nestleder i styret. Videre foresl?r valgkomiteen gjenvalg av Halvor Bj?rken, og Ingrid Wiik.

Helge Evju (55) innehar en rekke sentrale verv innenfor den norske skogn?ringen, og er blant annet styreleder i Viken Skog og Norges Skogeierforbund. Evju er i dag nestleder i Norske Skogs bedriftsforsamling.

Alexandra Bech Gj?rv (44) er utdannet jurist og arbeider som direkt?r for ny energi i Statoil. Gj?rv har innehatt en rekke ledende stillinger i Hydro og Statoil samt styreverv blant annet i mediekonsernet Schibsted og Skandinavias st?rste uavhengige forskningsinstitusjon Sintef.

Einar J. Greve (49) er advokat. Han har tidligere arbeidet ved Oslo B?rs og v?rt partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Greve har omfattende erfaring fra styrearbeid og er i dag blant annet styremedlem i Eltek ASA.

I tillegg til de aksjon?rvalgte styremedlemmene, velges det tre representanter av og blant de ansatte i selskapet.

Bedriftsforsamlingen
Norske Skogs bedriftsforsamling best?r av 12 aksjon?rvalgte medlemmer og seks medlemmer valgt av og blant de ansatte. Valgkomitéen foresl?r gjenvalg av Emil Aubert, Even Mengshoel, Tom Rathke, Tom Ruud, Otto S?berg og Karen Helene Ulltveit-Moe. Som nye medlemmer foresl?s Ragnhild Borchgrevink, M?lfrid Bratt, Jens Nicolai Jenssen, Mikael L?ken og Olav Veum. Ann Kristin Brautaset er ikke p? valg.

Tom Ruud foresl?s gjenvalgt som leder av bedriftsforsamlingen, og Tom Rathke foresl?s som ny nestleder. Det er i dag to ?rs funksjonstid for medlemmer i bedriftsforsamlingen. Dette foresl?s endret til ett ?r.

Valgkomitéen
Valgkomitéen i Norske Skog ledes i henhold til vedtektene av bedriftsforsamlingens leder. Det foresl?s videre gjenvalg p? Ole H Bakke og Otto S?berg som medlemmer av valgkomitéen. Kirsten C. Ideb?en, som er konsernsjef i Sparebank 1 og tidligere medlem av bedriftsforsamlingen i Norske Skog, foresl?s som nytt medlem av valgkomitéen.

Medlemmer til bedriftsforsamlingenog valgkomitéen velges p? Norske Skogs generalforsamling den 22. april i ?r. Medlemmer til styret velges deretter av den nye bedriftsforsamlingen.

Samlet oversikt
Dersom innstillingen fra valgkomitéen tas til f?lge, vil de styrende organer i Norske Skog ha f?lgende sammensetning:

+—————————–+—————————+——————–+
| Styret | Bedriftsforsamlingen | Valgkomiteen |
| | | |
| Aksjon?rvalgte: | Aksjon?rvalgte: | Tom Ruud (leder) |
| Eivind Reiten (leder) | Tom Ruud (leder) | Ole H Bakke |
| Gis?le Marchand (nestleder) | Tom Rathke (nestleder) | Kirsten C. Ideb?en |
| Halvor Bj?rken | Emil Aubert | Otto S?berg |
| Helge Evju | Ragnhild Borchgrevink | |
| Alexandra Bech Gj?rv | M?lfrid Bratt | |
| Einar J. Greve | Ann Kristin Brautaset | |
| Ingrid Wiik | Jens Nicolai Jenssen | |
| | Mikael L?ken | |
| Ansatterepresentanter: | Even Mengshoel | |
| Stein Roar Eriksen | Otto S?berg | |
| Paul Kristiansen | Karen Helene Ulltveit-Moe | |
| Inge Myrlund | Olav Veum | |
| | | |
| | Ansatterepresentanter: | |
| | Trond Andersen | |
| | Harald Bjerge | |
| | Trond Bj?rken | |
| | Erik Josephson | |
| | Freddy Sollibr?ten | |
| | Stig A. Stene | |
+—————————–+—————————+——————–+

Oxen?en, 18. februar 2010

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Kommunikasjonsdirekt?r Tom Bratlie Mobil: 905 21 904

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385763]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts