del?rsrapporter

Tide konsernet 4. kvartal 2009 og forel?pig for ?ret 2009

Bedret drift i utfordrende

(Hareid, 26. februar 2010): Omsetningen i fjerde kvartal endte p? 417,6 millioner kroner, ned 37,9 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA ble 39,2 millioner kroner, sammenlignet med 128,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Korrigert for engangskostnader p? til sammen 13 millioner kroner i kvartalet, endte EBITDA-marginen p? 12,5 prosent, som er 6,6 prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal i 2008.
Marginen ble negativt p?virket av et utfordrende marked og et lavere aktivitetsniv?. I tillegg ble marginen p?virket av en endring i produktsammensetningen og ?kt salgs- og markedsf?ringsinnsats. ODIM gjennomf?rte ogs? driftsmessige tiltak i l?pet av fjerde kvartal, og forbedret gjennomf?ringen av krevende prosjekter. Samtidig ble kjernekompetanse og overskuddskapasitet opprettholdt.

Ordreinngangen i konsernet utgjorde 138 millioner kroner i fjerde kvartal, noe som gir en ordrereserve p? 1. 002 millioner kroner ved utgangen av 2008.

– Jeg er forn?yd med at ODIM i fjerde kvartal har levert et unikt system for undervannsinstallasjon. Denne systemleveransen vil kunne bane veien for mange spennende leveranser innen forretningsomr?det Deepwater and Subsea Installation i tiden fremover. Jeg er ogs? forn?yd med den omstillingsevnen som ansatte i organisasjonen har utvist i en utfordrende tid, noe som har gitt en bedring i driftsmarginen i forhold til foreg?ende kvartal, sier fungerende konsernsjef Arild Hatl?y.

– ODIM st?r overfor flere utfordringer i 2010, men vi ser n? klare tegn til markedsbedring. Jobb nummer én blir derfor ? ?ke ordreinngangen. Dersom Rolls-Royce n?r frem med sitt bud, vil ODIM gjennom tilgang til det verdensomspennende markedsnettverket helt klart v?re i en enda bedre posisjon til ? klare dette, sier Hatl?y.
For ytterligere informasjon:
Arild Hatl?y, konstituert konsernsjef, finansdirekt?r ODIM ASA, +47 909 93 216
?yvind Olsen, direkt?r kommunikasjon, ODIM ASA, +47 911 85 817

Om ODIM ASA
ODIM ASA er et internasjonalt teknologiselskap som utvikler og selger avanserte og komplette automatiske h?ndteringssystemer til offshore olje- og gassmarkedet, forsvarsmarkedet og kjernekraftmarkedet. ODIM s?ker posisjonen som kundens viktigste partner i deres kritiske operasjoner, og innehar i dag en ledende posisjon innen utvalgte markedsnisjer. ODIM satser i tillegg tungt p? det meget lovende dypvannsmarkedet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy