b?rs

– Tidenes forenklingstiltak

Hovedstyret i Innovasjon Norge har i dag vedtatt at driftsbudsjettet for neste ?r skal reduseres med inntil 119 millioner kroner. Det betyr at virksomheten m? reduseres p? flere vesentlige omr?der, og at bemanningen m? ned. B?de kontorene i Norge og i utlandet blir ber?rt av budsjettreduksjonen som Innovasjon Norge f?r med statsbudsjettet for 2011.
– Innovasjon Norge har vist seg som en fleksibel organisasjon som h?ndterte finanskrisen p? en sv?rt handlekraftig og effektiv m?te, sier styreleder Reidar Sandal. ? Reduksjonen i budsjettet for 2011 er langt st?rre enn veksten organisasjonen fikk under finanskrisen. Det er viktig ? s?rge for at reduksjonen gir kundene minst mulig ulempe og at vi klarer ? ta vare p? mest mulig av kompetansen i virksomheten. Styreleder Reidar Sandal sier innsparingen m? tas i form av direkte reduksjoner, effektivisering og smartere m?ter ? jobbe p?, og med noen investeringer som gir besparelser over tid. Blant annet kommer enda mer av tilbudet til ? v?re tilgjengelig i form av selvbetjening over internett. I tillegg m? Innovasjon Norge se om det er mulig ? ta betalt for flere av tjenestene sine.
– Dette gir betydelige f?lger for hvordan vi skal utf?re v?re oppdrag framover, sier administrerende direkt?r Gunn Ovesen. ? Samtidig gir det oss en anledning til ? effektivisere og tenke nytt rundt hvordan vi l?ser oppgavene, sier hun.
I l?pet av januar blir det avgjort hvor de konkrete reduksjonene i bemanning kommer. Det er allerede klart at alle omr?der av virksomheten vil merke reduksjonene. Endringene f?r ogs? f?lger for hvilke oppgaver Innovasjon Norge kan prioritere.
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonsdirekt?r – Kjetil Svorkmo Bergmann Telefon:908 20 918 Mobil:
E-post:[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy