Finans

Tieto has delivered a feasibility study of a mission-critical supply chain solution to Korsnäs AB

Med referanse til b?rsmelding 26. november 2009 om gjennomf?rt emisjon, vil totalt antall aksjer i selskapet som f?lge av emisjonen ?ke fra 54 236 520 aksjer til 66 736 520 aksjer ved registrering. Dette medf?rer at eierandelen til gründerne og prim?rinnsidere Erik Anders Lönneborg og Praveen Sharma utl?ser flaggeplikt.
Praveen Sharma har i dag en eksponering i aksjen p? 5,52 %. Etter at emisjonen er registrert vil eksponeringen utgj?re 4,49 %. Praveen Sharma?s eksponering i aksjen er uendret med til sammen 2 995 000 aksjer.
Erik Anders Lönneborg har i dag en eierandel p? 5,35 %. Etter at emisjonen er registrert vil eierandelen utgj?re 4,35 %. Erik Anders Lönneborg sin beholdning er uendret med til sammen 2 900 000 aksjer.

Kontaktperson:
Dr Med Erik Christensen, administrerende direkt?r Telefon: +47 95939918 e-mail: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy