b?rs

Tilbakekj?p av egne aksjer

Tilbakekj?p av egne

Atea ASA har 30. august 2010 kj?pt tilbake 5.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris p? kroner 39,88 per aksje.

Atea-konsernet har etter denne transaksjonen en beholdning p? totalt 1.771.601 egne aksjer,
tilsvarende 1,85 % av det samlede antall utstedte aksjer.

For n?rmere informasjon, vennligst kontakt:
Rune Falstad, konserndirekt?r ?konomi/finans, Atea
ASA, mobil + 47 906 14 482

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy