DK

To ud af tre danskere har allerede privat rejseforsikring

2014-07-31 10:51 If Skadeforsikring I en unders?gelse, udarbejdet for If Skadeforsikring, svarer to ud af tre danskere, at de allerede har en privat rejseforsikring. 12 pct. oplyser, at de har k?bt forsikringen netop fordi rejseforsikringen p? det gule sundhedskort afskaffes pr. 1. august 2014.

Rejselystne danskere, der efter 1. august ikke ?nsker at v?re ringere stillet ved sygdom p? rejser i EU, b?r have en privat rejseforsikring som minimum d?kker forskellen mellem det nuv?rende gule sundhedskort og det nye bl? EU-sygesikringskort. Det budskab har danskerne tilsyneladende forst?et.
I en unders?gelse, foretaget af YouGov for If Skadeforsikring, svarer to ud af tre danskere, at de har en privat rejseforsikring. Heriblandt oplyser 12 pct., at de har k?bt forsikringen netop fordi rejseforsikringen p? det gule sundhedskort afskaffes pr. 1. august 2014.
– Vi oplever, at kunderne er klar over, at det gule kort ikke fremover kan bruges som rejseforsikring, fort?ller Birgitte Ringb?k, presseansvarlig i If Skadeforsikring. ? Usikkerheden blandt kunderne drejer sig typisk om hvor dyr egenbetaling for l?gehj?lp og eventuel hospitalsindl?ggelse kan blive i det land, de skal rejse til, samt hvor gode de offentlige hospitaler er p? deres rejsem?l.
? Generelt er det s?dan, at hvis man har sat sig ind i hvordan det p?g?ldende lands egne borgere er d?kket, og stadig ikke f?ler sig tryg, s? b?r man tegne en privat rejseforsikring. For som dansk turist har man efter 1. august 2014 kun ret til samme behandling som de personer, der er offentligt sygesikrede i det land, man opholder sig i.
De private rejseforsikringer har v?ret fast inventar p? forsikringsselskabernes hylder i mange ?r. Men fordi den offentlige rejsesygesikring bortfalder pr. 1. august, er behovet for de private forsikringer ?get markant.
En privat tegnet rejseforsikring d?kker typisk rejseudgifter, hvis man bliver kaldt hjem fra ferie p? grund af alvorlig sygdom i familien, rejseudgifter ved tilkaldelse af de n?rmeste, hvis man selv bliver alvorlig syg p? ferien, l?gebehandling og hospitalsophold, udgifter til hjemtransport ved akut opst?et sygdom eller tilskadekomst eller d?d.
Udbredt kendskab til bestilling af det bl? kort
I unders?gelsen har danskerne ogs? svaret p?, hvorvidt de er klar over, at de selv skal bestille det bl? EU-sygesikringskort. Det svarer 9 ud af 10, at de er klar over. 57 pct. oplyser, at de allerede har bestilt kortet.
P? www.huskdetblaa.dk kan man f? overblik over hvordan man er d?kket via det bl? EU-sygesikringskort i det land, man skal rejse til.
Unders?gelsen er gennemf?rt af analyseinstituttet YouGov for If Skadeforsikring i perioden
27.-29. juni 2014 med deltagelse af 1007 danskere i alderen 18-74 ?r.

Om If Skadeforsikring
If er Nordens f?rende skadeforsikringsselskab med 3,6 millioner kunder. If har ca. 6.800 medarbejdere, heraf ca. 550 i Danmark. Vi tilbyder forsikringsl?sninger til b?de privatpersoner, erhverv og globale industrivirksomheder.
Ifs vision er at v?re det f?rende nordiske forsikringsselskab med de mest tilfredse kunder og den absolut bedste forsikringsekspertise og rentabilitet. If tilbyder skadeforsikringer til kunder p? nationale markeder i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. If er 100% ejet af finske Sampo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy