Offentlig ?konomi

Tore Tenold til KLP

Tore Tenold blir ny administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring AS. Tore Tenold kommer fra stillingen som administrerende direkt?r for SpareBank 1 Skadeforsikring AS – en stilling han har hatt siden 2003. Han har ogs? bakgrunn fra Aktiv forsikring og Vesta forsikring. Tore Tenold vil inng? i KLPs konsernledelse.

– Tore Tenold har v?rt med p? ? utvikle Sparebank 1 Skadeforsikring til et selskap med solid posisjon og god l?nnsomhet, sier KLPs konsernsjef Sverre Thornes. – Han har de beste forutsetninger for ? lede KLP Skadeforsikring til en fortsatt god utvikling til glede for v?re eiere og v?re medlemmer, sier Thornes.
Tore Tenold tiltrer stillingen s? snart det er mulig, og senest 1. oktober 2012. Hans Martin Hovden, som siden 1997 har ledet KLP Skadeforsikring, vil gj?re dette ogs? fram til Tore Tenold er p? plass. Etter dette vil Hovden st? til tjeneste for selskapet p? andre omr?der fram til pensjonsalder.
– Hans Martin Hovden har ledet KLP Skadeforsikring p? en utmerket m?te. Det er mye Hans Martins fortjeneste at KLP Skadeforsikring i dag er et veldrevet selskap, som stadig tar nye markedsandeler b?de i offentlig sektor og i personmarkedet, understreker Thornes.

KLP Skadeforsikring tilbyr skadeforsikringstjenester til kommunal sektor. Selskapet tilbyr ogs? forsikringsl?sninger i personmarkedet med spesielle fordeler for medlemmer i KLP.
KLP Skadeforsikring har ett eller flere kundeforhold til 261 kommuner, 14 fylkeskommuner, 2630 bedrifter i offentlig sektor og 12 400 personkunder.
Kontaktperson:
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, tlf. 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ASA   #Kaffehuset Friele   #Nicolay Wiig   #Slovakia