Offentlig ?konomi

Trafikkegoismen ?ker: Voksne menn mest ego i trafikken

20-06-2012 11:50 If Skadeforsikring Et stort antall nordmenn mener at menn over 40 er de mest egoistiske i trafikken, i f?lge en fersk m?ling fra If Skadeforsikring.

Egoismen kommer ofte til syne i rundkj?ringer.
Et stort antall nordmenn mener at menn over 40 er de mest egoistiske i trafikken, i f?lge en fersk m?ling fra If Skadeforsikring.
If Skadeforsikrings ?egoismebarometer? tar temperaturen p? trafikken landet rundt, og unders?kelsen viser at trafikkegoismen er ?kende. For to ?r siden svarte 49 prosent av de spurte at det er blitt mer egoisme blant bilf?rere de siste ?rene. I ?rets unders?kelse har dette ?kt til 56 prosent. 1900 privatpersoner er intervjuet om temaet.
Menn mellom 40 og 59
31 prosent av de spurte mener menn mellom 40 og 59 ?r er de mest egoistiske i trafikken. 24 prosent mener menn mellom 18 og 28 ?r er mest egoistiske. Til sammenligning mener bare 1 prosent at kvinner mellom 18 og 28 er mest ego. 3 prosent mener kvinner over 60 er mest egoistiske i trafikken.
Toyotasj?f?rer mest irritert over egoismen
Videre viser unders?kelsen at det er Toyota-sj?f?rer som irriterer seg mest over andres egoisme i trafikken. 66 prosent av Toyota-sj?f?rene mener trafikkegoismen har ?kt. Likeledes er det de eldste sj?f?rene, de over 60 som irriterer seg mest over egoismen. B?de kvinner og menn er tiln?rmet like irriterte over dette.
Rogaland p? egoismetoppen
Det er folk i Rogaland som irriterer seg mest over trafikkegoismen, i f?lge unders?kelsen. Hele 63 prosent av de spurte i Rogaland mener egoismen har ?kt i trafikken. Minst irriterte over egoismen er folk i S?r-Tr?ndelag, 45 prosent.
900 skader om dagen
Daglig inntreffer det i gjennomsnitt godt over 900 trafikkskader som meldes til forsikringsselskapene. If?lge FNOs statistikk ligger det daglige skadeomfanget i bilforsikring p? over 15 millioner kroner.
– Hvor mye av de ?rlige erstatningsutbetalingene p? n?r 5,7 milliarder kroner etter mer enn 340.000 bilskader som kan tilskrives egoisme og irritasjon i trafikken gir statistikken ikke noe svar p?. Vi ser imidlertid av v?re skadesaker og skademeldinger at egoismen spiller inn i en del saker, sier bilskadesjef Ivar Kristian Andersen i If.
– Statistikken viser imidlertid at forbikj?ringer ?rlig for?rsaker omkring 10.000 skader og 150 millioner kroner i skade-erstatninger, mens ulykker i forskjellige kryss-situasjoner ?rlig for?rsaker n?r 33.000 skader og n?r 725 millioner kroner i erstatningsutbetalinger. Det kan absolutt ogs? finnes egoisme og irritasjon bak skadetallene for p?kj?rsel bakfra der det ?rlig skjer n?r 50.000 skader med et samlet skadeomfang p? over 800 millioner kroner, avslutter Andersen i If.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy