DK

Transaktionen vedr?rende Sunrise i Schweiz er gennemf?rt

Dansk Metal har netop vundet en sag i Arbejdsretten, fordi virksomheden Danpo Lantmännen i Aars, ikke havde overholdt de faglige spilleregler i forbindelse med oph?velse af en kutyme.
Fredagsrundstykker, s?rligt fleksible arbejdstidsordninger og andre mundtlige aftaler, der ikke er skrevet ind i lokalaftalen, m? ikke oph?ves uden varsel.
Derfor skal den nordjyske virksomhed Danpo Lantmännen efter en dom i Arbejdsretten betale Dansk Metal 25.000 kroner for brud p? overenskomsten. Opsigelse af kutymer skal nemlig ske med to m?neders varsel til medarbejderne.
Kutymen p? fabrikken var frem til oktober m?ned sidste ?r, at overarbejdstimer blev afrundet til n?rmeste halve time. Desuden kunne ansatte, der m?dte inden klokken seks om morgenen, lade v?re med af afholde dagens sidste 20 minutters pause, f? 10 minutters betalt frihed af virksomheden og dermed forkorte arbejdsdagen med en halv time.
Danpo Lantmännen ?nskede i forbindelse med de lokale l?nforhandlinger og indf?relsen af et nyt m?deregistreringssystem at oph?ve kutymen. P? trods af at tillidsrepr?sentanten ikke ville acceptere ?ndringen, beg?rede Danpo Lantmännen ikke oph?velsen fagretligt behandlet jf. overenskomsten. Derfor gik de til Dansk Metal.
Danpo Läntmannen har under sagen opsagt kutymen i overensstemmelse med reglerne, s? derfor oph?rte kutymen endeligt den 15. juli. Medarbejderne kan efter Arbejdsrettens dom nu se frem til med tilbagevirkende kraft at f? l?n som efter de gamle kutymer for perioden fra 1. oktober 2009 til 15. juli 2010.

Similar Posts