DK

Transmedica A/S styrker sin organisation i Skandinavien

Selskabsmeddelelse nr. 16/2010

Resultatet for DFDS’ ro-ro-fragtruter, havneterminaler og finans blev en del
bedre end forventet i 1. kvartal. For resten af ?ret, og s?rligt i 2. kvartal,
forventes markedsudviklingen at blive mere positiv end antaget tidligere p?
?ret. P? denne baggrund opjusteres det forventede resultat f?r skat for 2010
med DKK 100 mio. til omkring DKK 200 mio. eksklusive poster vedr?rende
Norfolkline.

Om 1. kvartal og opjusteringen siger Niels Smedegaard, CEO – Vores opjustering
af resultatforventningen skyldes en kombination af bedre markedsforhold, mere
effektiv drift og valutakursreguleringer. Der er mere volumen i fragtmarkedet,
end vi havde forudset, og det er lykkedes at udchartre al overskydende tonnage.
Vi har vendt udviklingen i vores st?rste havneterminal og p? passagersiden, har
vi fastholdt indtjeningen i et fortsat vanskeligt marked. Udviklingen for dele
af container- og traileraktiviteterne var ikke tilfredsstillende i 1. kvartal,
men fremgangen i de ?vrige forretningsomr?der mere end opvejede dette.

V?sentlige begivenheder i 1. kvartal (sammenligningstal: 1. kvartal 2009):

?Oms?tningen steg med 12,6% til DKK 1.611 mio.

?Driftsresultat f?r afskrivninger (EBITDA) steg med 27,8% til DKK 100 mio.

?EBITDA-margin ?get til 6,2% (5,5%)

?Finansomkostning DKK 32 mio. lavere p? grund af valutakursreguleringer

?Resultat f?r skat forbedret med DKK 41 mio. til DKK -62 mio.1

?Ro-ro-fragtruters indtjening styrket af h?j volumenv?kst i ?sters?en og
stigning i SEK

?Udviklingen vendt for havneterminal i England

?Stabil udvikling for passageraktiviteter p? trods af h?jere bunkeromkostning

?Tilbagegang for dele af container- og traileraktiviteterne

??rets forventede resultat f?r skat opjusteres med DKK 100 mio. til omkring DKK
200 mio. eksklusive poster vedr?rende Norfolkline

1 DFDS’ kvartalsresultater p?virkes af s?sonudsving med lavs?son i 1. kvartal
og h?js?son i 3. kvartal.

Source: Millistream

Similar Posts