Finans

Trico Marine Services, Inc. Pressemelding Trico-rapport for 2009, resultater for fjerde kvartal og ?rsslutt

MINDORO NICKEL-PROSJEKTET STRATEGISKE R?DGIVERE ENGASJERT

Intex Resources ASA har gleden av ? offentliggj?re at vi har engasjert CIBC World Markets (CIBC) som finansiell r?dgiver, og advokatfirma Wiersholm, Mellbye & Bech (Wiersholm) som juridisk r?dgiver i forbindelse med at selskapet n? iverksetter prosessen knyttet til sitt tidligere annonserte m?l om ? gjennomf?re en mulig strategisk transaksjon for sin hovedeiendel, Mindoro Nickel-prosjektet, p? Mindoro, Filippinene.

Som tidligere annonsert, har Intex Resources n?
mottatt den teknisk-?konomiske l?nnsomhetsstudien for
Mindoro Nickel, fullf?rt av Aker Solutions i februar
2010. Studien viser at estimert ?rlig produksjon fra
Mindoro Nickel vil v?re 52 700 tonn nikkelbriketter,
15 920 tonn koboltsulfat, 74 100 tonn
kromittkonsentrat og 147 100 ammoniumsulfat. Andre
salgbare produkter er sinksulfat (1 490 tonn ?rlig)
og elektrisitet. Str?m vil bli produsert i
dampturbiner knyttet til syreanlegget, og dette
medf?rer at prosjektet ikke trenger ? benytte olje
som energikilde. Dette dampanlegget vil produsere 110
MW str?m, hvorav ca 90 MW vil bli brukt i
produksjonen.

Investeringskostnadene for utbyggingen av Mindoro
Nickel-prosjektet er estimert til USD 2 455
millioner, som inkluderer en sikkerhetsmargin p? USD
339 millioner, og gir prosjektet en lav kostnadsnorm
p? USD 21/pund nikkel (total capex/?rlig produksjon).
Direkte kontantkostnader er estimert til 2,11
USD/pund nikkelmetall. Driftskostnadene etter at
inntekter fra salg av biprodukter er hensyntatt, er
estimert til 0,56 USD/pund. Dette gj?r prosjektet til
en vesentlig lav-kost produsent av nikkel, lokalisert
n?r de asiatiske markedene.

Basert p? studiet, estimerer Intex en etter skatt IRR
p? 23.6 %, og en estimert etter skatt NPV p? USD 3
293 millioner (8 %) basert p? en langsiktig
nikkelpris tilsvarende USD 8,25 per pund.

A to już wiesz?  Aker DOF Deepwater AS - Salg av Skandi Emerald

For informasjon og detaljer rundt den gjennomf?rte
teknisk-?konomiske l?nnsomhetsstudien vises det til
v?r melding av 19. februar 2010, som herved
inkorporeres i denne melding via referanse, inklusiv
den der angitte disclaimer.

CIBC er en ledende internasjonal investeringsbank
fokusert p? metall- og gruvevirksomhet, med en
dyptg?ende forst?else av b?de den internasjonale
nikkelindustrien og rammeverket rundt gruvevirksomhet
p? Filippinene.

Wiersholm er et ledende norsk advokatfirma med sterkt
fokus p? internasjonale transaksjoner og med
omfattende erfaring i ? bist? b?rsnoterte selskaper i
gjennomf?ringen av slike prosesser.

Intex Resources ASA er et diversifisert mineral-lete
selskap basert i Oslo og notert p? Oslo b?rs
(OSE:ITX). Selskapet er dedikert til ansvarlig
utvikling av naturressurser.

Erlend Grimstad
Administrerende direkt?r
Intex Resources ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andrea B?sen, VP Corporate Development & IR
Tlf: 23 11 33 40
Mob: 412 39 704
Email: [email protected]

Intex Resources ASA
Munkedamsveien 45 A
0250 Oslo
NO 976 094 875 MVA

Tlf: 23 11 33 44
Fax: 23 11 33 45

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy