Finans

Trond Giske i Shanghai: Fulltreffer!

Endret dato, Q4 og forel?pig resultat

Grenland Group ASA vil rapportere 4. kvartal og forel?pig resultat for 2009 den 22. februar 2010, i steden for den 20. februar 2010 som tidligere kunngjort.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1377943]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy