Revisjon

Tr?ndere mener ventetidene er uakseptable

Folk i Tr?ndelag mener ventetidene i helsevesenet er uakseptable, viser en ny unders?kelse. Kort ventetid er viktigst for folk n?r de blir henvist til bildediagnostikk som r?ntgen og MR, og halvparten er positive til ? bruke et privat helsetilbud.
En ny unders?kelse gjennomf?rt av Yougov p? oppdrag fra Unilabs, et privat institutt for billeddiagnostikk, viser at 6 av 10 tr?ndere mener vi har uakseptable ventetider i norsk helsevesen. Unders?kelsen dekker de to Tr?ndelags-fylkene, hvor 4 av 10 mener vi ikke bruker nok ressurser p? ? f? ned ventetidene. Det samme antallet mener ogs? det offentlige b?r kj?pe mer kapasitet av private tilbydere for ? korte ned ventetidene. Innenfor bildediagnostikk er det s?rlig lange ventetider p? MR-unders?kelser. Da unders?kelsen ble gjennomf?rt opererte Helse Midt-Norge med ventetider p? 24 uker, noe 95% av de spurte mener er en uakseptabel ventetid. Imidlertid mener kun 26% at helsevesenet er ineffektivt.

Ventetid er sv?rt viktig for folk hvis de blir henvist til bildediagnostikk. 64% mener ventetid er viktigst, mens kun 27% mener det er viktigst at det offentlige dekker kostnaden. Tr?ndere er gjennomg?ende positive til ? bruke et privat helsetilbud. Hele 7 av 10 er positive til dette, 27% er sv?rt positive. Et solid flertall er ogs? villig til ? betale selv for en MR-unders?kelse, dersom de fikk time p? dagen. Kun 25% sier de ikke er villige til ? betale selv for en slik unders?kelse. 4 av 10 sier de ville forventet ? m?tte vente 2 ? 5 uker p? ? f? gjennomf?rt bildediagnostikk som r?ntgen, MR, CT eller ultralyd. Det samme antallet vil forvente ? f? time innen en uke.

“Denne unders?kelsen bekrefter at det er stort behov for private alternativer i helsesektoren i v?r region, ogs? innenfor r?ntgenomr?det. Private tilbud er n?dvendig for at ventetiden i Trondheim ikke skal ?ke dramatisk, fordi ettersp?rselen er vesentlig st?rre enn den kapasiteten det offentlige tilbyr. Det offentlige kj?per stadig mindre kapasitet, samtidig som ettersp?rselen ?ker. Dermed ?ker ogs? ventetidene, og vi reduserer en kapasitet som blant er annet kritisk for ? f? folk raskere i arbeid,” sier Anne Margrethe Paulsen, instituttsjef ved Unilabs R?ntgen Trondheim.

Stadig flere er dekket av helseforsikring, og har dermed mulighet til ? benytte private helsetilbud uten ekstra kostnad. I unders?kelsen sier 25% at de har helseforsikring privat, mens 27% har slik forsikring gjennom jobb. 17% av de spurte sier de vurderer ? tegne helseforsikring, mens 4 av 10 mener det er arbeidsgivers ansvar ? tegne helseforsikring for sine ansatte.

Kontaktinformasjon:
Anne Margrethe Paulsen, Unilabs R?ntgen Trondheim
Mobil +47 95 75 43 73
Om Unilabs

Unilabs Norge AS er et norsk datterselskap i Unilabs og vi tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi.

I Norge har Unilabs R?ntgen 8 r?ntgeninstitutter i Fredrikstad, T?nsberg, Drammen, Hamar, Bergen, Trondheim og Oslo. Her har vi god kapasitet p? b?de r?ntgen, ultralyd, CT, MR, mammografi og kalsiumscore.
Unilabs R?ntgen tar i mot pasienter til r?ntgen med henvisning fra leger, tannleger, kiropraktorer og manuellterapeuter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #Jon Berge   #Magnhild Meltveit Kleppas   #Sampo Plc