Marked

Trondheim best p? skole-vedlikehold

16-05-2013 09:14 KLP Trondheim kommune gikk onsdag helt til topps i k?ringen av Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg. Vinneren f?r prisen for ? ha klare, h?ye m?l i eiendomsforvaltningen, og en tydelig ansvarsfordeling mellom eier og brukere av bygget. - Vinneren har jobbet systematisk med langsiktige m?l, sier Tore Tenold, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring.

Trondheim kommune gikk onsdag helt til topps i k?ringen av Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg. Vinneren f?r prisen for ? ha klare, h?ye m?l i eiendomsforvaltningen, og en tydelig ansvarsfordeling mellom eier og brukere av bygget.
Kommunen f?r ogs? skryt for ? vise en helhetlig forst?else av budsjettet: selv om vedlikeholdsposten i budsjettet er h?y per kvadratmeter, er reparasjonskostnadene lave.
-Vi gratulerer Trondheim kommune med ? n? til topps i k?ringen av Norges beste kommune i vedlikehold av skolebygg! Vinneren har jobbet systematisk med langsiktige m?l, og dette er eneste farbare vei n?r det gjelder ? ta godt vare p? skolebyggene, uttaler Tore Tenold, administrerende direkt?r i KLP Skadeforsikring.
KLP har forsikret og arbeidet skadeforebyggende med skolebygg i lang tid, og st?tter opp under juryens begrunnelse for tildelingen:
-Kommuner som budsjetterer riktig, bruker faktisk mindre penger p? vedlikehold enn kommuner som m? l?pe etter og reparere. Fra et forsikringsperspektiv ser vi ogs? at kommuner som har gode planer for vedlikehold p? skolene, rett og slett f?r f?rre skader, sier Tenold.
K?ringen har v?rt i regi av Norsk Kommunalteknisk forening, og juryen har best?tt av representanter fra Direktoratet for byggkvalitet, Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen og KLP Skadeforsikring AS. Prisen ble delt ut under Milj?- og teknikkmessa p? Telenor Arena p? Fornebu onsdag 15. mai.

Bildetekst:
Glade vinnere mottar prisen p? 25 000 kroner: fra venstre vedlikeholdsleder Tormund Ledang Hus?y og direkt?r Anne Aaker i Trondheim eiendom, og varaordf?rer i Trondheim, Knut Fagerbakke.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 341 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy