skattesp?rsm?l

Trosser finanskrisen, gir mer

Dystre sp?dommer om nedgang i folks giverglede som f?lge av finanskrisen preget begynnelsen av 2009. For SOS-barnebyer viser ?rsresultatet den sterkeste inntekts?kningen p? ni ?r.

Resultatet for 2009 viser 20 prosent ?kt st?tte til SOS-barnebyer, den st?rste inntekts?kningen noen gang sett bort fra TV-aksjons?ret 2000. 14 prosent av husholdningene i Norge st?tter organisasjonens arbeid, og nettopp den private givergleden ansees ? v?re n?kkelen til suksessen.

Europeisk tendens
?kt st?tte til humanit?re form?l fra privatmarkedet er ogs? en tendens i resten av Europa, til tross for finanskrise og h?yere arbeidsledighet.

– Det er sv?rt gledelig at vi opplever s? sterk st?tte nettopp i finanskrise?ret 2009. Vi var spente p? de ?konomiske konsekvensene krisen kunne medf?rt for programmene vi finansierer og for barna vi hjelper. Grunnet ?kte inntekter i Norge har vi i tillegg til ? opprettholde egne forpliktelser, ogs? bidratt til andre land som har hatt st?rre utfordringer, sier generalsekret?r i SOS-barnebyer, Svein Gr?nnern.

Tillit viktigste kapital
SOS-barnebyers ?rsresultat p? 451 millioner kroner kommer hovedsakelig fra privatpersoner, og de n?r 100.000 SOS-fadderne p? landsbasis. I tillegg kommer st?tte fra n?ringsliv og organisasjoner. Kun 3 % av inntektene er fra det offentlige.

– SOS-barnebyers viktigste kapital st?r ikke oppf?rt i regnskapet ? tillit og bred folkelig st?tte. Folk i Norge er opptatt av familie og at barn trenger et trygt hjem, og det er dette SOS-barnebyer jobber for, sier Gr?nnern.

N?ringslivsst?tte
I begynnelsen av ?ret 2009 var det knyttet stor usikkerhet til hvordan finanskrisen ville ramme humanit?re organisasjoner, og spesielt knyttet til st?tte fra n?ringslivet. Svein Gr?nnern mener en viktig ?rsak til at n?ringslivet har fortsatt sin st?tte til SOS-barnebyer er det konkrete i organisasjonens arbeid;

– Giverne kan se resultatet av bidraget sitt, og at de gir til noe som varer. Det er meningsfullt ? gi barn et trygt hjem og en god oppvekst, og det er ogs? den beste investering i fremtiden. Tendensen i Europa viser ogs? at til tross for svakere inntjening i n?ringslivet opprettholder mange bedrifter sin humanit?re st?tte.

Se SOS-barnebyers ?rsberetning 2009

Et trygt hjem for alle barn
SOS-barnebyer er en internasjonal, humanit?r organisasjon som har jobbet for ? sikre barn gode oppvekstvilk?r siden 1949. I 132 land har organisasjonen fokus p? barn uten tilfredsstillende foreldreomsorg.

Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid, og m?let er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider for ? f? gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie. SOS-barnebyer arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #MSEK   #Mobile Entertainment   #Mobile Solutions   #USA