DK

Tvangsauktioner og konkurser i april

Tvangsauktioner og konkurser i april
Fremgang i oms?tning og

TDC’s oms?tning i f?rste kvartal 2010 endte p? 9,1 mod 8,9 mia. kr. i f?rste kvartal 2009 svarende til en fremgang p? 1,8 pct. Resultat f?r afskrivninger m.v. (EBITDA) steg til 3,3 mia. kr. svarende til en stigning p? 8,1 pct. sammenlignet med f?rste kvartal 2009. Det fremg?r af TDC’s regnskab for f?rste kvartal 2010, som er blevet offentliggjort i dag.
“Resultatet for f?rste kvartal er tilfredsstillende. TDC forts?tter med at ?ge indtjeningen, og vi har en positiv tendens i vores oms?tning p? trods af sv?re markedsvilk?r, ?get prispres og negativ indvirkning fra regulering,” siger adm. direkt?r og koncernchef Henrik Poulsen.
TDC har haft en kundefremgang p? 544.000 kunder svarende til en v?kst p? 4,9 pct., heraf 489.000 kunder i Danmark. Dermed n?ede TDC’s samlede kundebase i f?rste kvartal 2010 op p? 11,7 mio. kunder. Kundefremgangen er f?rst og fremmest sket inden for mobilomr?det, herunder mobilt bredb?nd, samt tv-omr?det.
“Vi har en r?kke st?rke produkter som f.eks. Home Trio, YouSee Clear og TDC til TDC, som er med til at tiltr?kke flere kunder. Samtidig kan vi ogs? se, at vores m?lrettede indsats med at forbedre kundetilfredsheden gennem det s?kaldte TAK-projekt (Tag Ansvar for Kunden) nu begynder at skabe resultater,” siger Henrik Poulsen.
TDC forts?tter desuden med at generere et st?rkt frit cash flow fra driften i den nordiske forretning. Dette er dog modvirket af en ugunstig udvikling i driftskapitalen i Sunrise, TDC’s schweiziske datterselskab.
I Sunrise steg oms?tningen i f?rste kvartal 2010 med 4,5 pct. til 2,5 mia. kr. sammenlignet med f?rste kvartal 2009, mens EBITDA steg med 16,2 pct. til 0,7 mia. kr.
Efter at de schweiziske konkurrencemyndigheder i april afviste den planlagte sammenl?gning af Sunrise og Orange, er TDC i samarbejde med France Telecom, der ejer Orange, nu i gang med at unders?ge de forskellige muligheder og n?ste skridt i sagen.
“Jeg er meget tilfreds med, at Sunrise har fastholdt momentum de seneste m?neder under fusionsforberedelserne og leverer et st?rkt resultat i f?rste kvartal,” siger Henrik Poulsen.
TDC forventer fortsat en v?kst i oms?tningen p? 1-3 pct. i 2010, mens resultat f?r afskrivninger mv. (EBITDA) forventes at vokse med 3-4 pct.
L?s hele meddelelsen her.
Finansielle hovedtal
Mio. kr. 1. kvartal 2010 1. kvartal 2009 ?ndring i %
Oms?tning 9.062 8.899 1,8
Resultat f?r afskrivninger m.v. (EBITDA) 3.345 3.094 8,1
EBITDA-margin i % 36,9 34,8 –
Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10^
tdc.dk/presse

A to już wiesz?  Detaljhandelen g?r tilbake - Teknikmagasinet vokser s? det knaker og viser rekordresultat!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy