?konomi

Tydelig kurs med ny leder for Storebrands kapitalforvaltningsvirksomhet

12-03-2014 13:51 Storebrand Etter ?tte m?neder i rollen som administrerende direkt?r for Storebrand Asset Management, har Staffan Hansén staket ut en tydelig kurs: - Vi fokuserer p? enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige, sier han.

Etter ?tte m?neder i rollen som administrerende direkt?r for Storebrand Asset Management, har Staffan Hansén staket ut en tydelig kurs: ? Vi fokuserer p? enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige, sier han.
Storebrand Asset Management forvalter rundt 500 milliarder kroner i Norge og Sverige, p? vegne av interne og eksterne kunder. Med bakgrunn fra finsk og svensk fondsbransje, har Staffan Hansén klare tanker rundt hvilke fond kundene prefererer. Han mener at mange fondsselskaper m? ta ansvar og rydde opp i fondstilbudet og kun tilby aktive fond av h?y kvalitet, tydelige faktorfond, samt billige indeksfond.
? Ingen kan v?re best p? alt. Men alle b?r strebe etter ? gi sine kunder et best mulig fondstilbud. I Storebrand Asset Management jobber vi n? aktivt med ? tilpasse v?rt fondstilbud slik at det lever opp til v?rt ?nske om kun ? tilby enkle og tydelig fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige. N?r kundene kommer til oss skal de vite at v?re fond er n?ye utvalgt, og at vi har fond som passer for de aller fleste, sier Staffan Hansén.
Klart og tydelig fondstilbud
Hansén ser p? indeksfond som viktige byggeklosser i et fondstilbud, samtidig som en kvalifisert familie av aktivt forvaltede fond og faktorfond har en minst like viktig plass.
? Vi vil ha et klart og tydelig fondstilbud som gir kundene muligheter til ? komponere egne portef?ljer av rimelig prisede indeksfond, samt velge aktive fond og faktorfond som man kan ha h?ye forventninger til. Hvis du sparer til pensjon, kan du ogs? la oss gj?re hele jobben med ? sette sammen en portef?lje av n?ye utvalgte interne og eksterne fond for deg. Da tar du ett valg, s? gj?r vi resten av jobben, sier Hansén.
? I tr?d med v?re ambisjoner vil v?rt fondstilbud tydeliggj?res og bli enda mer kundevennlig i l?pet av 2014, sier Hansén.
B?rekraftige investeringer
Hansén mener ogs? at Storebrands kompetanse innenfor b?rekraftige investeringer vil v?re avgj?rende for ? kunne skape h?y risikojustert avkastning over tid. B?rekraftsaspektet p?virker selskapenes langsiktige forretningsmuligheter, ikke bare i forhold til milj?, men ogs? selskapenes posisjonering i forhold til globale trender som demografisk utvikling og knapphet p? ressurser. I Storebrand Asset Management jobber ?tte b?rekraftsanalytikere p? heltid med analyser av hvor godt bransjer og enkeltselskaper er rustet til ? m?te fremtidens utfordringer.
? En kraftig ?kning i privat konsum i fremvoksende ?konomier, kombinert med akselererende befolkningsvekst, inneb?rer s? vel stor belastninger p? naturressurser og milj?, som fantastiske muligheter for klimasmarte selskaper. Vi er overbevist om at det er de b?rekraftige selskapene som vil lede an utviklingen fremover. Alle v?re fond er underlagt en minstestandard for b?rekraftige investeringer, samtidig har vi etablert aksjefondet Storebrand Trippel Smart, som kun investerer i de mest b?rekraftige selskapene, avslutter Hansén.
Staffan Hansén er administrerende direkt?r i Storebrand Asset Management, som er det nye navnet p? de to sammensl?tte selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS og Storebrand Fondene AS. Staffan inng?r ogs? i Storebrands konsernledelse, med ansvar for kapitalforvaltningsvirksomheten i Norge og Sverige, samt konsernets bankvirksomhet.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

A to już wiesz?  Stadig flere bruker self-storage som probleml?ser i arveoppgj?r

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy