DK

Udenrigshandlen i september

Tryg har i ?rets f?rste ni m?neder udbetalt 1 mia. DKK mere end normalt i vejr- og storskadeerstatninger. Fokus p? skadeforebyggelse og omkostninger skal give et bedre resultat i 2011.
Forsikringskoncernen Tryg havde i ?rets f?rste ni m?neder ekstraordin?re vejr- og storskadeerstatninger p? 1,5 mia. DKK, hvilket er omtrent 1 mia. DKK mere end i et normalt ?r. En principiel arbejdsskadedom i august 2010 medf?rte behov for ekstraordin?rt ?gede hens?ttelser p? 200 mio. DKK. Endelig steg erstatningsudgifterne i 2010 inden for danske arbejdsskade- og ejerskifteforsikringer mere end ventet.

Tryg havde i perioden en bruttopr?miev?kst p? 4,2 % til 14,4 mia. DKK. Forsikringsresultatet blev 114 mio. DKK mod 1.245 mio. DKK i samme periode i 2009. Investeringsresultatet blev 308 mio. DKK efter overf?rsel af forsikringsteknisk rente. Resultatet f?r skat udgjorde 429 mio. DKK mod 2.083 mio. DKK i de f?rste ni m?neder af 2009.
Periodens resultat er kraftigt p?virket af de stigende skadeudgifter, og combined ratio steg derfor fra 91,5 til 99,9.
Utilfredsstillende resultat

– Resultatet for s?vel tredje kvartal som ?r til dato er kraftigt p?virket af en markant stigning i skadeudgifterne og er klart utilfredsstillende. Vi vil im?deg? udviklingen med en kombination af selektive pr?mieforh?jelser, risikoforebyggende aktiviteter og fortsat fokus p? vores egne omkostninger, siger koncernchef Stine Bosse.

– Vi har allerede justeret priserne p? en del forsikringsprodukter, men omr?der med d?rlig l?nsomhed, som ikke kan henf?res til enkeltst?ende begivenheder, vil blive reguleret, s? vi opn?r en forsvarlig l?nsomhed i hele portef?ljen.

En ny virkelighed
At vi bliver ramt af engangsh?ndelser som for eksempel den ekstraordin?rt h?rde vinter i hele vores nordiske hjemmemarked eller af ekstraordin?rt dyre storskader er en del af den virkelighed, som alle forsikringsselskaber m? leve med. Det skal der v?re rum til at h?ndtere i den normale forretning.
Men 2010 har ogs? v?ret pr?get af begivenheder, der vil p?virke os i de kommende ?r og dermed ogs? vores priser.

Som vi foruds?, er de meget kostbare skybrudsskader om sommeren et m?nster, vi skal v?nne os til. Det er nu fjerde sommer i tr?k, at vi ser voldsomme skybrud, s? vi m? forvente noget lignende i de kommende mange ?r.

Store udgifter til ejerskifteforsikringer
Ud over et ?ndret skade- og erstatningsbillede p? is?r villa- og indboforsikringer har vi registreret en voldsom stigning i udgifterne til ejerskifteforsikringer i Danmark, hvor Tryg er den st?rste akt?r p? markedet.
Det er en overraskende udvikling, og det er sv?rt at finde en enkelt ?rsag til de stigende skadeomkostninger. En af forklaringerne kan v?re, at nye husk?bere i lyset af finanskrisen ikke i samme omfang som tidligere renoverer deres hus ved indflytning. Det betyder, at gamle skader ikke l?ngere udbedres, n?r huset alligevel bliver renoveret, og s? optr?der skaderne helt naturligt som erstatningsberettigede over ejerskifteforsikringen.
Ekstra erstatninger
En enkelt begivenhed, nemlig en dom om arbejdsskadeerstatning i den danske H?jesteret, vil ogs? f? betydning fremadrettet for Tryg.
– Vi er ogs? p? dette omr?de en stor akt?r i det danske marked, om end vi har reduceret vores eksponering inden for det seneste ?r. Vi har gennemg?et vores sager og har fundet, at vi b?r reservere 200 millioner kroner i forbindelse med dommen. Vi regner med, at dommen fremover vil betyde ekstra erstatninger p? omkring 20 mio. DKK ?rligt, siger Stine Bosse.

V?kst og resultatforbedring
Tryg har i de seneste ni m?neder fastholdt en tilfredsstillende v?kst i alle fire nordiske markeder, og selskabets omkostningsprocent er stabil.

– Det er tilfredsstillende, at vi har v?ret i stand til at gennemf?re en fortsat ekspansion p? det svenske og finske marked og en stor satsning p? vores f?lles nordiske brand, samtidig med at vi har kunnet fastholde en god udvikling i omkostningsprocenten.
Med et fortsat fokus p? lave omkostninger og de n?dvendige prisforh?jelser, der for hovedpartens vedkommende allerede er meddelt kunderne, ser jeg frem mod et ?r med et bedre forsikringsresultat, siger Stine Bosse.

Forventninger
Tryg fastholder forventningerne om en pr?miev?kst i lokal valuta p? 3-4 % i 2010. Den fortsatte kundetilgang i Sverige og Finland l?fter koncernens samlede pr?miev?kst. I Industri falder pr?mierne som f?lge af lavere volumen og ?get konkurrence.
Combined ratio inklusive vinterskader forventes i intervallet 98-100 for hele 2010.

Det forsikringstekniske resultat inklusive vinterskader forventes i 2010 at udg?re 300-400 mio. DKK f?r afl?b i 4. kvartal 2010 mod tidligere 400-800 mio. DKK. Investeringsresultatet opjusteres fra 100-200 mio. DKK til 300-400 mio. DKK. Resultat f?r skat forventes at ligge i intervallet 600-700 mio. DKK mod tidligere 600-1.000 mio. DKK.
Tredje kvartal 2010 Mio. DKKBruttopr?mieindt?gter4.886Bruttoerstatningsudgifter 4.009Driftsomkostninger796Forsikringsteknisk resultat74Investeringsafkast308Resultat f?r skat369Combined ratio99,2Detaljeret information om tredje kvartal 2010 fremg?r af kvartalsrapporten p?www.tryg.com.
For yderligere information, kontakt venligst:
Kommunikationsdirekt?r Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70 eller
Investor relations direkt?r Ole S?eberg, tlf. 40 30 00 04.
Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverand?r og arbejder for, at bekymringer ikke skal st? i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopr?mieindt?gter p? 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det n?stst?rste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den st?rste og tredjest?rste akt?r, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig v?kst. I Sverige markedsf?rer vi os under navnet Moderna. Tryg indg?r i C20-indekset p? Nasdaq OMX K?benhavn og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed p? FTSE4Good indekset. Se ogs? www.tryg.com,www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg ogwww.youtube.com/TrygDanmark

Similar Posts