DK

Udl?n til boligejerne stiger fortsat – men i et meget lavt tempo

2 pct. fra december 2010 til december 2011 if?lge dagens tal fra Nationalbanken. En lav udl?nsv?kst er dog ikke kun et dansk f?nomen – i euroomr?det var udl?nsv?ksten p? beskedne 2

Similar Posts