DK

Udtalelse fra DSBs bestyrelse

Dekan Kirsten Refsing har efter eget ?nske valgt at fratr?de sin stilling, fordi hun vil tilbage til sin forskerkarriere. Hun mener desuden, at det nu er et godt tidspunkt at f? nye kr?fter i ledelsen af Humaniora.
– Jeg har haft fem sp?ndende ?r p? Humaniora, hvor fakultetet blandt andet har gennemf?rt en sv?r – men n?dvendig – proces i forbindelse med de ?gede krav om effektivisering p? b?de forsknings- og uddannelsesomr?det. Jeg vil gerne tilbage til min forskning i japanske studier. Nu er der ogs? brug for nye kr?fter til at tr?kke og motivere, udtaler Kirsten Refsing i forbindelse med fratr?delsen.
Overgangsledelse
Institutleder, professor, dr.phil. Ulf Hedetoft fra fakultetets SAXO-institut bliver konstitueret som ny dekan, mens Hanne L?ngreen forts?tter som prodekan for uddannelse til hendes ans?ttelse udl?ber i slutningen af november. Rektor Ralf Hemmingsen vil i en overgangsperiode deltage i dr?ftelser om, hvordan fakultetet l?ser sine hovedudfordringer og hvad der bliver den kommende dekans st?rste opgaver.
Organisationsudvikling i sparetider
Kirsten Refsing (f. 1948) blev den f?rste kvindelige dekan i Det Humanistiske Fakultets historie. Hun har arbejdet ih?rdigt p? at give Humaniora et nyt image. For at f? ?get fokus p? humanioras kvaliteter, nedsatte Refsing i perioden 2008-2010 for eksempelT?nketanken HumanT, der satte ord p? det moderne humaniora og bidrog med at skabe nye horisonter for humanistisk t?nkning.
Som dekan har hun blandt andet effektiviseret og omstruktureret administrationen p? fakultetet og haft fokus p? at nedbringe frafaldet og f? de studerende hurtigere gennem studierne og ud p? arbejdsmarkedet. Som led i dette har fakultetet gjort en ekstra indsats for at ruste de studerende bedre til livet efter studierne ved at iv?rks?tte tiltag inden for karrierevejledning og innovation.
I sin dekanperiode har Kirsten Refsing gjort en stor indsats for at skabe bedre vilk?r for sm?fagene og for at fremtidssikre Humanioras uddannelser. I den forbindelse lancerede fakultetet i starten af ?ret strategien ‘Uddannelseslandskabet p? humaniora frem mod 2014’, der udstikker de n?ste ?rs arbejde med at styrke de humanistiske uddannelsers kvalitet. En vigtig brik i strategien er en reform af fakultetets mange studieordninger.
Kontakt
Dekan Kirsten Refsing
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 53
Vicedirekt?r for kommunikation og forskningsformidling
Jasper Steen Winkel
Mobil: 28 75 42 62

Similar Posts