b?rs

UFF BER OM GRANSKING

Meldepliktige handler

DiaGenic ASA melder i dag om meldepliktige handler knyttet til endelig tildeling i reparasjonsemisjonen. Det refereres ogs? til b?rsmelding den 17. og 18. november 2010 knyttet meldepliktige handler blant prim?rinnsidere som hadde tegnet i reparasjonsemisjonen og b?rsmelding 23. november 2010 knyttet til tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen. Transaksjonene er n?rmere beskrevet nedenfor.
Atul Shah, som er styremedlem i DiaGenic ASA, har gjennom n?rst?ende selskap tegnet seg for 5.006.377 aksjer i reparasjonsemisjonen. Shah?s n?rst?ende selskap har blitt tildelt 3.157.816 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Shah?s n?rst?ende selskap vil etter tildeling i emisjonen ?ke sin beholdning i selskapet fra 1.877.224 aksjer til 5.035.040 aksjer.
Dag Christian Christiansen, som er direkt?r i DiaGenic ASA, tegnet seg for 250.000 aksjer i reparasjonsemisjonen. Christiansen har blitt tildelt 250.000 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Christiansen vil etter tildeling ?ke sin beholding i selskapet fra 220.000 aksjer til 470.000 aksjer.
Derek Tobin, som er prosjektleder i DiaGenic ASA, har tegnet seg for 10.000 aksjer i reparasjonsemisjonen. Tobin har blitt tildelt 10.000 aksjer til kurs NOK 0,50 per aksje i reparasjonsemisjonen. Tobin vil etter tildeling ?ke sin beholdning i selskapet fra 8.000 aksjer til 18.000 aksjer.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy