del?rsrapporter articles

Innl?sning i DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR)

Innl?sning i DnB NOR OBX (OBXEDNBNOR)

Hafslund Venture har gjennom det heleide selskapet Embriq Holding AS solgt sin eierandel i Elis AS til Herkules Private Equity Fund III. Embriq Holding hadde en eierandel i Elis p? 34,9 prosent. Ogs? de ?vrige aksjon?rene i Elis har valgt ?…

Generalforsamling Storebrand ASA 2010

Aksjeeierne i Badger Explorer ASA innkalles herved til selskapets Ordin?re Generalforsamling for regnskaps?ret 2009 i selskapets lokaler i Hinna Park, Bygning C, J?tt?v?gveien 7, 4020 Stavanger 21. april 2010 kl 10.00. Vedlagt f?lger innkalling til Ordin?r generalforsamling, selskapets ?rsrapport for 2009 og valgkomiteens innstilling. Vedleggene er ogs?…

Q-FREE – ?RSREGNSKAP 2009

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 23. mars 2010 10.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,50. Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne aksjer 178.745. Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for ansatte. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Source: Millistream…

Offentlige ikke-finansielle foretak, strukturstatistikk, 2009

Velkommen til Bertel O. Steens presselunsj i anledning fremleggelsen av konsernets resultater for 2009. Konsernsjef Tor I. Berge presenterer resultatene for 2009 og viktige begivenheter i ?ret som gikk. Forventningene til 2010, muligheter og potensielle utfordringer vil ogs? st? i fokus. Hjertelig velkommen! Tid: Tirsdag 23.…
Top