Finans articles

Forsikringsselskaper henger etter digitalt

Forsikringsselskaper henger etter digitalt

Forsikringsselskapene merker ?kt konkurranse fra andre bransjer. De har ikke v?rt flinke nok til ? svare p? nye behov og m?te kunden p? digitale plattformer. Dette viser en rapport utarbeidet av The Economist Intelligence Unit for SAP. Forsikringsselskapene f?r konkurranse av e-handelsselskaper og banker som tilbyr forsikringstjenester som er mer kunde-sentrerte.…

Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA fusjonerer

Foto: De ansvarlige i fusjonsforhandlingene Tor Berntsen, administrerende direkt?r i Kredinor og Henning Hauso, administrerende direkt?r i Kreditorforeningen Vest Kredinor SA og Kreditorforeningen Vest SA har i dag blitt enige om en fusjonsavtale med virkning fra 1. januar 2015. Etter fusjonen blir selskapene samordnet under det felles merkenavnet Kredinor.…

1 av 3 risikerer vann i veggen

Tr?r b?r ikke st? tett inntil boliger. Det gir mye l?v i takrennene og mosedannelse, p?peker forsikringsselskapet If. (Foto: If) Hver tredje huseier renser ikke takrennene f?r vinteren ? og utsetter huset for vannfare. L?v, kvist og kvast som tetter til takrenner og nedl?psr?r…

STRID OM VEDLIKEHOLDSPLIKT ENDER I RETTEN

Mange tvister kunne v?rt unng?tt dersom partene hadde hatt et bevisst forhold til sp?rsm?let om vedlikeholdsplikt ved kontraktsinng?elsen, sier senioradvokat Irene Lundeker i Steenstrup Stordrange. Hun p?peker at selv om det etter hvert finnes flere gode standardkontrakter i markedet, er det viktig at alle kontraktsvilk?rene…
Top