skattesp?rsm?l articles

1. kvartal 2010 – Tilfredsstillende resultat og positive utsikter S?lvtrans Holding konsernet

(“S?lvtrans” eller “Selskapet”) hadde driftsinntekter p? NOK 54,5 millioner i 1. kvartal 2010 (NOK 50,2 millioner i 1. kvartal 2009), mens driftsresultatet f?r avskrivninger (EBITDA) endte p? NOK 17,1 millioner (NOK 26,0 millioner). ?kningen i driftsinntektene kommer til tross for off-hire i forbindelse med omfattende planlagt vedlikehold p?…
Top