skattesp?rsm?l articles

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

Prim?rinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den p?g?ende tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Hydro gir listen nedenfor en oversikt over handel i tegningsretter og tegning av Hydro-aksjer for prim?rinnsidere i Hydro og deres n?rst?ende utf?rt den 25. juni 2010. Navn p? Allokerte Antall Salgskurs Antall Kj?pskurs…

Rentestatistikk for banker og andre finansforetak, 1. kvartal 2010

Rentene p? vei oppover Renten p? utl?n fra finansinstitusjonene fortsatte ? ?ke i 1. kvartal 2010. Bankenes rentemargin overfor husholdninger ?kte, mens rentemarginen overfor ikke-finansielle foretak falt like mye. [Figur: Bankenes rentemargin. Husholdninger og ikke-finansielle private foretak 4. kvartal 2001-1. kvartal 2010.…

Utenrikshandel med varer, april 2010

?kt eksport i april Eksportverdien for varer i april kom opp i 63,6 milliarder kroner, mens importen endte p? 36,5 milliarder kroner. Dette gav et handelsoverskudd i april p? 27,1 milliarder kroner, opp 3,7 milliarder fra april 2009. I april ?kte…
Top