skattesp?rsm?l articles

Skatterekneskapsstatistikk, januar-april 2010

Nedgang i skatteinnbetalingane I perioden fr? januar til april 2010 vart det til saman innbetalt 238 milliardar kroner i skatt. Dette er ein nedgang p? over 12 prosent fr? same perioden i fjor. Reduksjonen kjem framfor alt fordi innbetalte oljeskattar var 35 prosent l?gare…
Top