DK

Underskrift sparer skyldner for bes?g af fogeden

AquaZ har netop f?et et betydeligt millionbel?b i ny kapital fra V?kstfonden, Elsweb og BankInvest. Selskabet har udviklet en helt ny teknologi, der kan rense vand langt mere effektivt end g?ngse metoder og med lavere energiforbrug

Rent vand er en af de st?rste udfordringer, verden st?r over for i dag. 25 pct. af verdens befolkning har ikke adgang til rent drikkevand, og WorldWatch Institute ansl?r, at op mod 2/3 af alle mennesker kan komme til at opleve mangel p? vand allerede i 2025. AquaZ A/S har opfundet en teknologi, der kan rense vand langt mere effektivt og billigere end hidtil. Teknologien bygger p? samme system, som cellerne i vores kroppe anvender til at transportere og rense v?sker ? de s?kaldte aquaporiner. AquaZ har netop f?et et betydeligt millionbel?b fra nye investorer til videreudvikling af teknologien.

?Vores filter er et kvantespring inden for vandrensning, for det bliver verdens mest effektive til form?let ? og oms?tningspotentialet er rigtig stort,? fort?ller J?rgen Steen-Pedersen, administrerende direkt?r i AquaZ. Han forts?tter: ?Vi er fantastisk glade for, at det er lykkedes at tiltr?kke investorer, som aktivt bidrager med b?de viden, erfaring og penge. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan koncentrere os om den fortsatte udvikling af membranen.?

I kroppens celler s?rger aquaporinerne for, at alle urenheder bliver sorteret fra, f?r vand, som cellerne har behov for, f?r lov at passere gennem cellev?ggen. Aquaporinerne fungerer forenklet sagt som cellernes VVS-system. AquaZ har form?et at fremstille aquaporinerne kunstigt og indbygge dem i en membran med samme egenskaber som cellev?ggen. Vand, der passerer membranen, bliver renset langt mere effektivt, end traditionelle teknologier er i stand til.

?Som teknologien ser ud lige nu, vil vi v?re i stand til at rense vand over fem gange hurtigere end ved traditionelle metoder og med et op til 70 pct. lavere energiforbrug. Samtidig er teknologien relativt simpel at anvende og s?rdeles robust, og det alene vil g?re den egnet til brug rigtigt mange steder i verden, ? siger J?rgen Steen-Pedersen, der dog fremh?ver, at det endnu vil kr?ve 3-5 ?rs udvikling, f?r teknologien er klar til masseproduktion.

De nye investorer ? V?kstfonden, Elsweb og BankInvest ? er ikke i tvivl om, at AquaZ har et enormt potentiale, hvis selskabet form?r at videreudvikle teknologien.
?AquaZ st?r med en revolutionerende teknologi, som kan medvirke til at l?se en af de alvorligste udfordringer, vi st?r over for i fremtiden, s? potentialet er enormt. Teknologien er samtidig solid, og teamet s?rdeles kompetent, s? vi gl?der os meget til at f?lge virksomhedens udvikling p? n?rmeste hold,? siger Bjarne Henning Jensen, investeringsansvarlig i V?kstfonden.
Samme melding lyder fra b?de Elsweb og BankInvest.

?Med de nye st?rke investorer om bord kan AquaZ n? op p? det n?ste trin i udviklingen, og det er her, vi for alvor kommer til at se v?rdien af produktet,? siger Poul Erik Schou-Petersen, Managing Partner i BankInvest.

Med den nye kapital best?r ejerkredsen af V?kstfonden, Elsweb, BankInvest og Dr. Carlo Montemagno, som er opfinderen og grundl?ggeren bag AquaZ. Virksomheden ligger i Nordborg og har et datterselskab, AquaZ, Inc., i Cincinnati, Ohio.

For yderligere information, kontakt
J?rgen Steen-Pedersen, administrerende direkt?r i AquaZ / 74 88 70 15
Bjarne Henning Jensen, investeringsansvarlig i V?kstfonden / 35 29 86 54 / mobil 29 41 85 66
Peter Bruun, kommunikationsr?dgiver i V?kstfonden / 40 81 35 46

Similar Posts