Finans

Ungdom mener fattigdom kan utryddes

Ungdom mener fattigdom kan

En meningsm?ling som nylig er gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Str?mmestiftelsen viser at hele 84 prosent av norske 15-?ringer, og ungdom i alderen mellom 17 og 19 ?r mener fattige land ikke kan ta skylden for sin egen fattigdom.
Bare ti personer av de til sammen 600 som er spurt mener de fattige landene selv m? ta skylden for at de er fattige.
57 prosent av de spurte mener ogs? at fattigdom i utviklingsland kan utryddes. Unders?kelsen er landsdekkende og er gjort blant 200 15-?ringer og 400 andre ungdommer i alderen 17 ? 19 ?r.
I unders?kelsen blir det og stilt sp?rsm?l til om en selv kan gj?re en forskjell i bekjemping av fattigdom og om en selv ?nsker en mer rettferdig fordeling av verdens ressurser.54 prosent av de spurte mener de kan gj?re en forskjell i bekjemping av fattigdom, mens 45 prosent av de spurte ikke var enige. Flest jenter var enige i p?standen. 74 prosent ?nsker ogs? en mer rettferdig fordeling av ressursene – og ogs? her er flest jenter ening i p?standen.
I unders?kelsen som ble gjennomf?rt i uke 40 og 41 ble det stilt fire sp?rsm?l. Svarene viser tydelig at norsk ungdom har tro p? at det er mulig ? utrydde fattigdom og at den vestlige verden m? ta en stor del av ansvaret for at verden er blitt slik den er.
– Unders?kelsen gir noen spennende og interessante svar. Det som kommer frem er lovende. Det gir oss noen signaler om ungdom som er villig til ? ta ansvar, som vil bekjempe fattigdom og som ser det globale ansvaret vi har som verdens rikeste nasjon. Dette er oppl?ftende og viser at ungdom ser utover, er interessert i utviklingsarbeid og en mer rettferdig verdensfordeling, sier generalsekret?r ?yvind Aadland i Str?mmestiftelsen.
Kontaktperson(er):
Informasjonsleder – Egil Mongstad
Telefon:+47 38127518
Mobil:+47 95289394
E-post:[email protected]
Generalsekret?r – ?yvind Aadland
Telefon:90564911
Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.strommestiftelsen.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy